Изграждат високотехнологично единно звено за борба с финансовите измами

От началото на следващата годината ще е възможно да се прави мониторинг на трансакциите с възможност за извършване на поведенчески анализ и профилиране първо за картовите разплащания

Икономика / България , Технологии
Рая Лечева
1816
article picture alt description

DIGI PAY. Архив 2019/ Тази година събитието за сигурни и достъпни дигитални плащания за пета поредна година ще акцентира на темите отворено банкиране и предотвратяване на измами.

За да осигури още по-защитени плащания у нас, бизнесът изгражда единен Център за борба с измамите (AFC), който да предоставя услуги за наблюдение и предотвратяване на измами на всички финансови институции в България. Това ще бъде единно звено, специализирано в управлението и контрола на измами. Централизираното звено ще наблюдава транзакциите, произхождащи от множество мрежи и канали в реално време, като по този начин се стреми да минимизира въздействието върху крайния потребител, съобщиха от БОРИКА.  За първи път този проект ще бъде представен на събитието за сигурни и достъпни дигитални плащания DIGI PAY, коментираха за 3еNews и Dir.bg организаторите.

Сега е по-важно от всякога да се противопоставим на нападателите и да предотвратим измамите с плащанията, коментира Горан Ангелов, основател на IBS България, една от водещите компании в страната с фокус върху финансовата индустрия, аналитикс решенията и системната интеграция, изкуствен интелект, борбата с измамите и финансовите престъпления.

От началото на пандемията до момента ръстът в безкешовите плащания е над 18%, показват данните на националния картов доставчик.

Безспорно, COVID пандемията беше катализатор на тези процеси. Тенденцията е за нарастване на картовите платежни операции - както на физическо терминално устройство ПОС, така и в интернет.

При безконтактните плащания ръстът в операциите е движен от предлаганите от доставчиците на платежни услуги (ДПУ) дигитални портфейли и дигитализирани платежни карти. Това са собствени приложения на доставчиците на платежни услуги или услуги, предлагани в сътрудничество с големи технологични компании (напр. Apple, Google и др.), които позволяват сигурно извършване на безконтактно плащане директно с мобилния телефон или друго преносимо „умно“ устройство (напр. часовник, гривна и др.).

Допълнителен тласък в развитието на безконтактните плащания ще донесе и започналото  предлагане от доставчиците на платежни услуги в страната на решения за приемане на плащания, базирани на т. н. софтуерен ПОС. Това са приложения, които се инсталират на мобилен телефон и позволяват на търговеца да приема безконтактни картови плащания чрез NFC технологията, превръщайки мобилния телефон в терминално устройство ПОС.

Радослав Димитров, директор „Карти и терминали“, БОРИКА и Горан Ангелов, управител и основател на IBS Bulgaria споделят повече за Центъра за борба с измамите (AFC):

Г-н Ангелов, промени ли се характера на измамите от започването на войната насам и

как това влияе на финансовата индустрия?

През последната половин година се промени не толкова характера, а по-скоро честотата на атаките към различни институции. Текущо трендът е вследствие на нарастването на ползването на дигиталните канали поради Covid пандемията и мерките, свързани с нея.

 

Г-н Димитров, защо е необходим център за предотвратяване на измамите, с какво той ще е

по-различен от работата, която изпълнява ГДБОП например?

Нашата дейност и усилия не се препокриват с тези на ГДБОП. Целта ни е да предоставим на нашите клиенти – финансови и платежни институции, информация не само за евентуални злоупотреби с картови плащания, а и за превенция на такива. И то не само в областта на картовите и незабавните плащания, а в областта на всички платежни операции, независимо по какъв канал (като интернет, мобилно банкиране) са инициирани. С други думи, ще се стремим да предлагаме високотехнологична, проактивна услуга, имаща за цел да намали броя на измамите при дигиталните разплащания, т.е. още преди те да са се случили.

Добавена стойност за всички във финансовата индустрия

С оглед разширяването на дигиталните канали като основни за финансовите трансакции БОРИКА има за цел да предостави модерни услуги чрез Националния център за борба с измамите (AFC) в областта на разплащанията. Основните цели и идеи на центъра са:

·         Механизми за наблюдение и сигнализиране при съмнения за злоупотреби към всички доставчици на платежни услуги

Подобрена видимост: наблюдение на трансакциите между всички ДПУ (за разлика от видимостта при всяка една институция поотделно), на национално и трансгранично ниво. При разкриване на случай на измама в ДПУ, незабавно уведомяване на останалите за предприемане на съответните мерки.

·         Добавена стойност за всички ДПУ, чрез използване на съвременни и високонадеждни технологии

Създаване на прогнозни модели с помощта на технологии за машинно обучение, статистически анализ (възможен за различни източници), сегментиране, създаване на поведенчески профили (профили за измами на клиенти), оценка на риска от измами (предварително оценяване на измами) и др.

·         Споделяне и по-добро използване на информацията

Създаване и развитие на национален черен/сив/бял списък, постоянната му актуализация и възможност за извършване на превантивна проверка за присъствие на субекта в друга институция. Споделяне на добри практики в борбата с финансовите престъпления.

·         Предоставяне на технология като услуга

Внедряването и поддръжката на решения за мониторинг и превенция на измамите при разплащанията са изключително скъпи и изискват много голяма първоначална инвестиция. За да бъде достъпна за всички институции, без да е необходимо да правят първоначални инвестиции (за хардуер, софтуер, лицензи и др.), да заделят средства и ресурс за последваща поддръжка и развитие, БОРИКА ще предложи технологията като услуга, т.нар. SaaS модел. Това ще осигури от една страна бърз достъп до технологията, а от друга ще повиши защитата на крайните потребители и общото им доверие в разплащателната система.

Кога ще заработи? Какви нови подходи ще използва?

Напрактика системата работи и в момента, основно в частта мониторинг на трансакции, но с доста по-ограничен ресурс от гледна точка на функционални и технологични възможности.

Напрактика системата работи и в момента, но с по-малко технологични възможности

Внедряването на нови, високотехнологични решения има за цел не само да надгради ползваната до момента функционалност, а да осигури съвременни средства за интеграция на различните участници и техните канали, мониторинг на трансакциите с възможност за извършване на поведенчески анализ и профилиране, и най-важното – надеждна превенция на измамите при дигиталните разплащания. Тези функционалности ще бъдат въвеждани и налични за ползване поетапно, като първият етап е свързан с картовите плащания, стартът на който се очаква да бъде в началото на следващата година. След това, отново в рамките на 2023 г., ще продължим с  незабавните плащания от сметка в сметка.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща