Спадът на преките инвестиции се забавя над 4 пъти през юли

Най-големите държави-инвеститори са Австрия, Белгия и Британските Вирджински острови, сочат предварителните данни на БНБ

Икономика / Финанси
3E news
263
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/Pixabay

Нетният поток на преките инвестиции в страната за януари – юли 2022 г., отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, е положителен в размер на 924.9 млн. евро (1.2% от БВП), като намалява със 134.1 млн. евро (12.7%) спрямо този за януари – юли 2021 г. (положителен поток от 1059 млн. евро, 1.6% от БВП), сочат обявените от БНБ предварителни данни. През юли 2022 г. потокът е положителен в размер на 158.5 млн. евро, при положителен поток от 202.5 млн. евро за юли 2021 г.

Още по темата

За сравнение, през юни БНБ отчете, че нетният поток на преките инвестиции в страната за януари - юни 2022 г., отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, е положителен в размер на 289.2 млн. евро (0.4% от БВП), като намалява с 317.1 млн. евро (52.3%) спрямо този за януари - юни 2021 г. (положителен поток от 606.3 млн. евро, 0.9% от БВП). През юни 2022 г. потокът е отрицателен в размер на 138.6 млн. евро, при положителен поток от 292.5 млн. евро за юни 2021 г.", пише в информацията на БНБ за полугодието. Това означава, че спадът на преките инвестиции през юли се забавя над 4 пъти.

Преди това БНБ отчете нарастване на преките инвестиции през 2022 година на годишна база, съответно:

- през януари – май (+177.6%);

- през януари – април (+232%);

- през януари – март (+332.6%);

- през януари – февруари (+101.5%);

- през януари (+237.1%), което се дължи на ниската база за съответния период на предходната 2021 година.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза на 183.9 млн. евро за януари – юли 2022 г. Той е по-голям с 371.1 млн. евро от този за януари – юли 2021 г., който е отрицателен в размер на 187.1 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 16.1 млн. евро (в т.ч. отрицателен поток от 12.3 млн. евро за Русия), при отрицателен нетен поток от 3.7 млн. евро за януари – юли 2021 г.

По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 645.3 млн. евро, при положителна стойност от 1380.3 млн. евро за януари – юли 2021 г.

Нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е положителен и възлиза на 95.7 млн. евро, при отрицателна стойност от 134.2 млн. евро за януари – юли 2021 г.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари – юли 2022 г. са от Австрия (281.9 млн. евро), Белгия (104 млн. евро) и Британски Вирджински острови (101.7 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци – към Нидерландия (155.4 млн. евро) и Люксембург (103.9 млн. евро).

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари – юли 2022 г. възлиза на 219.6 млн. евро (0.3% от БВП), при 104.5 млн. евро (0.2% от БВП) за януари – юли 2021 г. През юли 2022 г. нетният поток е положителен и възлиза на 23.8 млн. евро, при отрицателна стойност от 18.6 млн. евро за юли 2021 г.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща