Жегите причинаха рекордна смъртност в Европа

Прекомерната смъртност се е покачил с цели 16% като най-голяма е в Испания и Кипър.

Климат / Екология , Свят
3E news
772
article picture alt description

Прекомерната смъртност в ЕС се покачи с 16% през юли 2022 година от 7% през юни и май. Това беше най-високата регистрирана стойност досега през 2022 г., възлизаща на около 53 000 допълнителни смъртни случая през юли тази година в сравнение със средните месечни стойности за 2016-2019 година, съобщи по данни на Евростат. Тази информация идва от данни за свръхсмъртността, публикувани от Евростат днес, въз основа на седмично събиране на данни за смъртните случаи. Статията представя шепа констатации от по-подробните статии на Statistics Explained относно свръхсмъртността и седмичните смъртни случаи.

Това е необичайно висока стойност за този месец от годината. Коефициентът на свръхсмъртност е с 3% през юли 2020 г. (10 000 допълнителни смъртни случаи) и 6% през юли 2021 г. (21 000 допълнителни смъртни случаи). Въз основа на наличната информация, част от увеличението на смъртността през юли 2022 г. в сравнение със същия месец от последните две години може да се дължи на горещите вълни, които са засегнали части от Европа през референтния период, показват данните.

Прекомерната смъртност продължава да варира между държавите-членки на ЕС, като осем държави-членки регистрират стойности над средните за ЕС. Най-високите нива през юли 2022 г., повече от два пъти над средното за ЕС, са регистрирани в Испания (+37%) и Кипър (+33%), Гърция следва с +31%. Междувременно само Латвия (-0,5%) не регистрира свръхсмъртни случаи, оставайки под средните месечни стойности за 2016-2019 година.

Няколко държави членки са регистрирали увеличение на свръхсмъртността през юли 2022 г. в сравнение с предходния месец, като най-високото такова увеличение е настъпило в Гърция (+24 процентни пункта), Испания (+21 п.п.) и Италия (+20 п.п.). Въпреки това показателят се понижава в седем държави членки, като най-големи понижения спрямо юни са отчетени прибалтийските държави в Латвия (-7 п.п.), Естония (-5 п.п.) и Литва (-4 п.п.).

ЕС регистрира по-ранни големи пикове на свръхсмъртни случаи през април 2020 г. (+25%), ноември 2020 г. (+40%), април 2021 г. (+21%) и ноември 2021 г. (+27%).

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Екология:

Предишна
Следваща