Министерство на енергетиката на САЩ проучва възможността за масово строителство на АЕЦ на площадки на въглищните централи

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
467
article picture alt description

Стотици въглищни електроцентрали на цялата територия на САЩ могат да бъдат преоборудвани в атомни електроцентрали, което ще осигури особен напредък при декарбонизацията. Освен тово ще допринесе със значителни икономически, трудови и екологични предимства за населените места, където са разположение тези централи. Това се казва в ново изследване на Министерство на енергетиката на САЩ (DOE).

Преходът от въглища към ядрена енергетика (C2N), тоест разполагането на ядрен реактор на мястото на неотдавна спрени от експлоатация въглищни електроцентрали може да помогне за увеличаване на капацитета на ядрената енергия на САЩ с над 350 МВт, се казва в изследването „Предимства и проблеми при преобразуването на спрените от експлоатация въглищни електроцентрали в ядрени“. Сега ядреният парк на САЩ е с обща мощност от 95 ГВт.

В основата е изследване, проведено в Националните лаборатории в Аргон, Айдахо и Оук Ридж, спонсорирани от Администрацията за атомна енергия на Министерството на енергетиката на САЩ. Изследването се базира на три основни въпроса:

къде в САЩ са разположени изведени от експлоатация въглищни обект и какви са факторите, които правят съответната площадка подходяща за прехода;

какви са факторите за технологията, цената и графика на проекта, които ще определят икономиката на инвеститорите при вземане на такова решение;

и как C2N ще повлияе на местните общности?

Изследователите са анализирали неотдавна изведени от експлоатация, а също така и активни въглищни централи. В резултат те идентифицират 157 изведени от експлоатация и активни 237 въглищни централи, които могат да са потенциалните кандидати за прехода към C2N. Те са оценени допълнително чрез различни параметри – гъстота на населението, разстояние от линиите на сеизмични разломи и потенциал за наводнения и местоположението на близките влажни зони, за да се определи дали  може безопасно да се изгради  атомна електроцентрала.

Установено е, че 80 % от потенциалните въглищни площадки са подходящи за изграждане на съвременни АЕЦ от различен по размер тип в зависимост от мащаба за преоборудване на самата площадка.

След това учените са извършили оценка на детайлното въздействие и потенциалните резултати от прехода към C2N на хипотетична площадка, разглеждайки различни типове ядрени технологии за редица сценарии, включително големи леководни, малки модулни, бързи натриеви и восокотемпературни реактори.

На регионално ниво замяната на голяма въглищна електроцентрала с ядрена централа с еквивалентен размер може да генерира около 650 работни места и 275 милиона долара икономическа дейност, се казва в доклада. Тези работни места са разпределени между централите, веригата на доставки, поддържащи съответната централа, населението около централата и по правило са със съответна работна заплата с 25 % по-висока отколкото при използването на която и да е друга енергийна технология. Проектите за строителството на атомни електроцентрали също така да печелят и от запазване на съществуващата опитна работна сила на населението в местата, около изведените от експлоатация въглищни централи, които вече притежават необходимите навици и знания, които могат да бъдат подобрени до ниво за работа на АЕЦ.

Използването на съществуващата въглищна инфраструктура за нови съвременни ядрени реактори може да доведе до икономия на разходите за строителството с 15 до 35 %, се казва в доклада. Използването на съществуващите земя, мрежи, офис сгради, електрическо оборудване като електропроводи и разпределителни уреди и гражданска инфраструктура също могат да спестят милиони долари на първоначален етап.

Икономически потенциал за преход към C2N има и за собствениците на въглищни електроцентрали, а също така и за общността на мястото, на което са разположени, се казва в заключителния доклад. Отбелязват се и потенциалните допълнителни предимства за заинтересованите въглищни общности.

Въпреки че констатациите от проучването дават информация само на общо ниво, резултатите могат да се използват за извършване на по-подробен, задълбочен анализ, позволяващ по-точна оценка на конкретна въглищна централа или проект за ядрени технологии.

Докладът е рецензиран от експерти по системно инженерство и регионално икономическо моделиране, за да се оцени анализът и допусканията.

Възможността за замяна на въглищните електроцентрали с ядрени мощности се проучва активно в САЩ, но и в други страни.

Така например компанията  TerraPower през 2021 г. обяви плановете си за строителство на демонстрационен блок за бързия си реактор Natrium на площадка на изведена от експлоатация въглищна електроцентрала в щата Уайоминг.

По-рано през тази година енергийната агенция към щата Мериленсс обяви подкрепата си за дейностите по оценка на възможностите за преобразуване на въглищните електроцентрали с използването на малък модулен реактор Xe-100 на компанията X-energy.

Компанията Holtec International неотдавна заяви, че разглежда площадките за въглищни електроцентрали като възможност за разполагане на своя SMR-160 с планове за пускане на първи блок в експлоатация още през 2029 г.

В Полша компанията NuScale заедно с енергийната компания Unimot и производители на мед и сребро KGHM проучват възможността за използване на своите реактори за замяна на въглищните електроцентрали.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща