България със спешни мерки за нерекултивираните депа до края на септември, има ли шанс да намалим глобите от ЕК?

Климат / България , Екология
Рая Лечева
909
article picture alt description

Снимка: МОСВ

До края на септември трябва да представим план за рекултивацията на последните 8 стари стари депа за битови отпадъци. Това е най-големият приоритет на служебния кабинет на Министерството на околната среда и водите.  Незабавните действия по проектите се налагат във връзка с решение на Съда на ЕС от 2015 г., с което България беше осъдена за неизпълнение на ангажиментите по закриването и рекултивацията на старите общински депа. Страната беше осъдена за 113 депа за битови отпадъци, защото не са закрити до юли 2009 г. Според поетите от България към ЕК ангажименти, след първото решение на Съда всички 113 депа са с преустановена експлоатация към 2017 г., но до 31 декември 2020 г. е следвало да бъдат рекултивирани. Все още не са рекултивирани депата в седем населени места- общините Бяла (Варненско), Перник, Велинград, Дупница, Пирдоп, Бобошево, Кочериново и Кърджали.

В началото на август министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова се срещна с кметовете заради забавената рекултивация на старите общински депа. МОСВ изиска от общините график на дейности и започна ежеседмични проверки.

След проверки на място от служители на МОСВ на депата в Перник, Дупница и Бобошево, е установено, че и на трите депа има съществена мобилизация и напредък при реализиране на строителните дейности.

С редовните, ежеседмични проверки, ежедневната комуникация и създадената организация МОСВ цели да ускори процеса по довършване на рекултивацията на старите депа за битови отпадъци. С усилията на местната власт дейностите трябва да приключат във възможно кратък срок без да се компрометира качеството на строителните работи.

Преди година ЕК предупреди, че предстои страната ни да бъде изправена пред Съда на ЕС за заплащане на значителни по размер финансови санкции заради все още нерекултивирани 43 депа за неопасни отпадъци от общо 113, включени в наказателната процедура. След завършването на техническата рекултивация на депото в Бяла към момента остават само 7 такива депа, за които България трябва да положи максимални усилия за приключването им, така че да бъде намален размерът на санкциите.

Рекултивациите на 7 депа се финансират от Оперативна програма „Околна среда (ОПОС) 2014-2020 г.“, а депото в Кърджали с общинския бюджет.

Очакваме коментар от Министерството на околната среда и водите в какъв размер са глобите и как ще се наложат.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща