Средната цена за базов товар на БНЕБ в сегмента ден напред през август в сравнение с юли е скочила с 33.9 % до 846.59 лв. за MWh

Средно претеглената цена „в рамките на деня“ достига 888.02 лв. за MWh, а търгуваният обем расте

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
991
article picture alt description

Средната цена базов товар в сегмента „ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) през месец август спрямо  предходния юли се повишава и то за пореден месец. Намаляват обаче търгуваните обеми. В сегмента „пазар в рамките на деня“ нивата също се повишават, но се отчита ръст и при изтъргуваните количества. При пазарен сегмент „двустранни договори“ в частта доставени количества данните остават положителни, като и тук цените вървят нагоре. Изменение в посока надолу се наблюдава отново при общо изтъргувани количества. Това става ясно от отчета на БНЕБ за месец август 2022 г.

Пазар „ден напред“

Средната цена базов товар в сегмента „ден напред“ на БНЕБ през месец август се повишава в сравнение с предишния юли и достига до 846.59 лв. за MWh, което е ръст с 33.9 % или с 214.32 лв. За сравнение, месец по-рано тя е съставлявала 632.27 лв. за MWh.

Ръст с 38.3 % до 844.84 лв- за MWh се отчита при средната цена пиков товар. Така, ако през юли тя е била от порядъка на 610.83 лв. за MWh, то месец по-късно вече нараства с 234.01 лв. за MWh. По-малко е увеличението при средна цена извънпиков товар – с 29.8 % или със 194.62 лв. до 848.33 лв. за MWh. 

Прави впечатление значителния скок по отношение на най-ниската цена – с цели 322.4 % спрямо месец по-рано или със 129.16 лв. В резултат, през август най-ниската цена е била 169.22 лв. за MWh срещу 40.06 лв. за MWh през предходния юли.

Впечатляваща е най-високата цена, която през август е достигнала до 1 831.30 лв. за MWh, което е с 489.11 лв. или с 36.4 % повече от юли. Тогава регистрираната най-висока цена е съставлявала 1 342.19 лв. за MWh.

Докато цените растат, търгуваните обеми намаляват, става ясно още от данните от отчета на БНЕБ.

Общо търгуванията базов обем се свива с 8.4 % или с 215 968.7 MWh до 2 349 406.3 MWh. Понижението при пиковия обем намалява от 1 338 712.6 MWh през юли до 1 214 493.6 MWh през август. При извънпиковият обем понижението през август спрямо предхождащия юли е със 7.5 % -до 1 134 912.7 MWh.

Средно дневният търгуван обем също върви надолу и достига до 75 787.3 MWh през август, което е с 8.4 % или с 6 966.7 MWh по-малко от месец по-рано. С 8.4 % е намалява и средно часовият търгуван обем – до 3 157.8 MWh/h.

Няма промяна по отношение на регистрираните пазарни участници, които остават 92.

От отчета на борсовия оператор за търгуваните обеми в сегмента „пазар ден напред“ по вид на търговски участник става ясно, че през месец август спрямо предходния юли 2022 г. осъществените покупки  на технологични разходи за електрическа енергия при пренос и разпределение са 8%, от търговците – 87 %, и от потребители – 5 %, при производителите – 0%.

Осъществените  продажби по вид на търговски участник в този сегмент са например 67 % от производители, 19 % от участници с до и над 5 MWh, а 15 % - от търговци.  

Пазар в рамките на деня

В сегмента „пазар в рамките на деня“ също се наблюдава ръст на средно претеглената цена. За разлика от „пазар ден напред“ обаче, според отчета на БНЕБ общо търгуваният базов обем се увеличава.

Според публикуваните данни от отчета на борсовия оператор (БНЕБ), средно претеглената цена през август достига до 888.02 лв. за MWh, което представлява скок от 33.9 % или с 224.79 лв. за MWh в сравнение с предходния месец юли. Тогава средно претеглената цена е била 663.23 лв. за MWh.

Съществен е скока при средно претеглената цена пиков товар – с 41.0%. За сравнение, ако през предходния юли тя е били 627.75 лв. за MWh, то месец по-късно се покачва до 885.21 лв. за MWh, което, според данните е изменение в посока нагоре с 257.46 лв. за MWh. Що се отнася до средно претеглената цена извънпиков товар, там увеличението е с 25.4 % до 892.63 лв. за MWh в сравнение със 711.68 лв. за MWh през юли.

Въпреки скока на ценовите нива няма как да не се отбележи значителния ръст на общо търгуваният базов обем – с цели 10.2 % или с 8 895.3 MWh. Ако през юли общо търгуваният базов обем е достигал до 86 849.7 MWh, то през август той нараства до съществените 95 745.0 MWh.

Много високо е увеличението на пиковият обем през отчитания август – с 18.6 % или с 9 332.1 MWh  до 59 466.9 MWh. Извънпиковият обем обаче намалява, макар и не значително – (минус) с 1.2 % до 36 278.1 MWh (36 714.9 MWh месец по-рано).

Средно дневният и средно часовият търгуван обем също нарастват през август спрямо юли и то с 10.2 %. Така средно дневният търгуван обем се повишава до 3 088.5 MWh (с 286.9 MWh), а средно часовият – до 128.7 MWh/h или с 12.0 MWh/h през август в сравнение с юли.

Без промяна са данните за регистрираните пазарни участници – 76.

Пазарен сегмент „двустранни договори“

При посочения сегмент, също се наблюдават изменения.

В частта по отношение на доставените количества средно претеглената цена също расте и то с 13.9 % или с 64.45 лв. за MWh. Така, ако през юли тя е съставлявала 462.72 лв. за MWh, през август се покачва до 527.17 лв. за MWh. Увеличават се обаче и общо доставените количества – до 732.288 MWh или със 75 288.0 MWh, което е ръст с 11.5 %

В частта изтъргувани количества, средно претеглената цена за август в сравнение с месец по-рано също се покачва и то със значителните 39.5 % или с 264.45 лв. за MWh. Така, ако през юли тя е съставлявала 669.21 лв. за MWh, през август вече расте до нивото от 933.66 лв. за MWh. На този фон общо изтъргуваните количества намаляват съществено - (минус) с 42.0 % или с 337 210.00 MWh до 466 138.0 MWh.

Броят на успешните сделки на екран Auction е 17. Най-ниската постигната средно претеглена цена е 697.39 лв. за обем от 43 430 MWh, а най-високата – 1 145.07 лв. за обем от 7 200 MWh

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща