Еврохолд отчита рекордни резултати за първото полугодие на 2022 година, приходите нарастват четири пъти до 3.17 млрд. лева

Електроенергийният бизнес на Еврохолд, опериращ под бранда Електрохолд, допринася най-много за добрите резултати, като формира повече от половината от общите постъпления.

Енергетика / България
3E news
2685
article picture alt description

Една от водещите енергийни и финансови групи в Югоизточна Европа - Еврохолд България АД, отчита рекордни резултати за първото полугодие, благодарение на силно представяне на двата основни бизнеса на компанията - електроенергетика и застраховане, показва консолидираният отчет на дружеството за периода. 

Общите приходи от януари до юни са нараснали почти четири пъти до 3.17 млрд. лв. - абсолютен рекорд в историята на холдинга. Печалбата преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) и нетната печалба за първите шест месеца на 2022 г. достигат съответно над 170 млн. лв. и близо 73 млн. лв., което също е най-високата стойност досега по тези показатели.

Електроенергийният бизнес на Еврохолд, опериращ под бранда Електрохолд, допринася най-много за добрите резултати, като формира повече от половината от общите постъпления и над 70% от печалбата на холдинга преди лихви, данъци и амортизации и преди отчитане на резултатите на компанията-майка и вътрешно-груповите елиминации. 

Съществен принос за ръста има и застрахователният бизнес, обединен в Евроинс Иншурънс Груп (ЕИГ). Премийният приход на ЕИГ се е увеличил със 73% за година до 885.6 млн. лв. Брутните приходи от застраховане на Еврохолд като цяло са нараснали почти двойно до 1.52 млрд. лв. Холдингът реализира приблизително 50 млн. лв. нетна печалба от застрахователна дейност. 

През изминалия период Еврохолд се раздели окончателно и напълно с автомобилния и лизинговия си бизнес. В структурата на холдинга остава специализираната в инвестиционно посредничество и брокерски услуги - Евро-Финанс АД. 

"В период с предизвикателства за всяка индустрия покрай продължаващия военен конфликт в Украйна и най-високата инфлация за последните 25 години, Еврохолд постига най-добрите си резултати досега и продължава своето устойчиво развитие. Представянето ни надхвърля предварителните очаквания. Успешните ни резултати през последната година и половина потвърждават, че избраната от нас посока и стратегия за развитие са правилни. Формираният от нас бизнес модел, който стъпва на два основни стълба - енергетика и застраховане, показва своите силни страни точно в най-предизвикателните времена. Силните резултати за полугодието ни дават увереност, че можем да постигнем добри оперативни резултати и при неблагоприятно развитие на икономическите процеси през следващите месеци”, коментира Кирил Бошов, председател на УС на Еврохолд.  

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща