Повишение с 13.7 %: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 726.22 лв. за MWh с ден за доставка 11 август 2022 г.

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
522
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 726.22 лв. за MWh с ден за доставка 11 август 2022 г. и обем от 76 196.70 MWh, сочат данните от търговията. Това е покачване с 13.7 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 747.62 лв. за MWh, при количество от 38 335.40 MWh.

Извънпиковата енергия (37 861.30 MWh) е на цена от 704.82 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 606.15 лв. за MWh и количество от 3209.9 MWh.

Най-ниската стойност е отчетена за 02 часа – 586.81 лв. за MWh (3275.3 MWh).

Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 1055.95 лв. за MWh (при количество от от 3075.8 MWh).

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 744.23 лв. за MWh при количество от 2859.3 MWh. https://ibex.bg/

Спрямо стойността от 638.49 лв. (326.46 евро) за MWh за 10 август 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 11 август 2022 г. се повишава до 726.22 лв. за MWh ( ръст с 13.7 %) по данни на БНЕБ или 371.31 евро за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 10 август 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 3 512.20 MWh при средно претеглена дневна цена от 590.52 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

Име              MW

АЕЦ 36,58% 2094.79
Кондензационни ТЕЦ 39,75% 2276.42
Топлофикационни ТЕЦ 2,46% 140.83
Заводски ТЕЦ 1,73% 99.25
ВЕЦ 0,71% 40.65
Малки ВЕЦ 1,46% 83.59
ВяЕЦ 7,40% 423.84
ФЕЦ 9,52% 545.17
Био ЕЦ 0,39% 22.17

Товар на РБ 4250.25

Интензитета на СО2 е 349g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща