Повишение с 59.17%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 674.26 лв. за MWh с ден за доставка 8 август 2022 г.

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
481
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 674.26 лв. за MWh с ден за доставка  8 август 2022 г. и обем от 71 532.40 MWh, сочат данните от търговията. Това е ръст от 59.17 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 757.60 лв. за MWh, при количество от 37 542.20 MWh.

Извънпиковата енергия (33 990.20 MWh) е на цена от 590.92 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Още по темата

Борсата стартира при средна цена от 606.46 лв. за MWh и количество от 2946.8 MWh.

Най-ниската стойност е отчетена за 03 часа – 279 лв. за MWh (2663.1 MWh съответно).

Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 1055.56 лв. за MWh (при количество от от 2699.4 MWh).

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 765.12 лв. за MWh при количество от 2476.3 MWh. https://ibex.bg/

Спрямо стойността от 423.61 лв. (216.59 евро) за MWh за 7 август 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 8 август 2022 г. се повишава до 674.26 лв. за MWh ( ръст с 59.17 %) по данни на БНЕБ или 344.74 евро за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 7 август 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 3 115.90 MWh при средно претеглена дневна цена от 348.27 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

Име             MW

АЕЦ 37,64% 2093.26
Кондензационни ТЕЦ 36,33% 2020.06
Топлофикационни ТЕЦ 2,92% 162.16
Заводски ТЕЦ 1,87% 103.8
ВЕЦ 3,93% 218.79
Малки ВЕЦ 1,58% 87.72
ВяЕЦ 7,54% 419.37
ФЕЦ 7,76% 431.46
Био ЕЦ 0,43% 23.98

Товар на РБ 4027.08

Интензитета на СО2 е 359g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща