Държавата да използва опитa на общините, а не да заобикаля реформите от Плана за възстановяване

Енергийната ефективност е въпрос на оцеляване и единствен път за развитие и растеж, категорични са общини и неправителствени организации

Енергетика / Анализи / Интервюта
Георги Велев
2002
article picture alt description

Източник: Георги Велев / 3eNews

Общините предлагат на държавата своя опит в управлението на проекти, свързани с енергийната ефективност. За да се случи това обаче е необходим по-добър диалог между централната и общинска власт. Досега това бе проблем, а времето тече. Именно във времена на назряваща енергийна криза е повече от важно да се използват всички варианти за пестене на енергия. В тази насока са и идеите за въвеждане на политики на местно ниво. Те бяха включени в декларацията на дискусионния форум „Кметовете говорят“, който се проведе наскоро в Габрово.

Съорганизатори са Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия и Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект, а централна тема бяха именно мерките за енергийна ефективност и въвеждането на възобновяеми източници сред общинската инфраструктура у нас. Целта на събитието беше да даде платформа на повече от 20 общини да споделят предизвикателствата при практическото прилагане на политиките за устойчива енергия, да представят опита си в търсене на възможните решения и да дадат заявка за мерките, които очакват от държавата за ефективна реализация на качествени местни проекти с проследим резултат. Представен бе и конкурс за успешни проекти за 2022 г. на сдружение ЕкоЕнергия.

Във форума участваха българските евродепутати Ева Майдел и Радан Кънев, представители на НСОРБ, редица специализирани финансови институции като НДЕФ, Фонд ФЛАГ, ФЕЕВИ, Регионален фонд за градско развитие, както и представители на ГД „Енергетика“ на ЕК, Комитета на регионите, Споразумението на кметовете и Европейската климатична фондация.

Политиката за устойчиво енергийно развитие е изключителна важна и засяга всички. Надявам се държавата да прозре смисъла и ролята на местните власти и важността на нашето участие, експертиза и включване в процеса на генериране на идеи за проекти. Крайно време е местната власт в България да бъде мотивирана, амбицирана и мобилизирана да вземе изпълнението на политиките, свързани с енергийната ефективност, в свои ръце. Тази дискусия е подадена ръка към държавата, за да може нашите планове и инициативи, одобрени от местните общности, да бъдат подкрепени“, обяви по време на дискусията и кметът на Габрово Таня Христова.

„Става въпрос за оцеляване и този интерес към темата е знак, че сме от страната на тези, които сме убедени, че трябва да работим заедно да решим проблема. Местните власти поемат всички атаки от граждани, свързани с неосъществените декларации в общественото пространство. За съжаление, не виждаме ангажимент от централното правителство. Местните власти са готови, но когато отсъства елемент от системата, тя не работи. Затова моето послание е: слушайте кметовете, те знаят какво очакват гражданите“, заяви и Драгомир Цанев от Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект.

Нужно е общините да инвестират в устойчива енергия

Планираните публични инвестиции в устойчива енергия представляват съществена част от изпълнението на многогодишната финансова рамка, като само чрез компонент Нисковъглеродна икономика в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) над 7,5 милиарда лева трябва да бъдат насочени към подобен тип проекти. Подобна инвестиция – и дори по-голяма – е напълно обоснована, тъй като с такива проекти могат да бъдат постигнати съществени енергийни, екологични, финансови и социално-икономически ефекти. Именно това е причината тези политики да имат пълната подкрепа на Европейския съюз.

За съжаление обаче, въпреки изключително силния инфлационен натиск и пълната подкрепа от страна на гражданите и бизнеса, нито една от възможностите за финансиране все още не е достъпна.  Така започва и декларацията на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, която наскоро бе изпратена до централната власт.

Според експертите съществува огромен риск средства от ПВУ и другите инструменти да бъдат безвъзвратно изгубени, а реформите, необходими за пълноценното им използване, все още дори не са стартирали. Същевременно представители на централната власт доскоро предлагаха решения, които отдалечават достъпа до финансиране от собствениците на проектите и това е в противоречие не само на принципа за децентрализация, но и на икономическата и житейска логика.

Заради това представителите на български общини изразяват своята категорична подкрепа за политиките в областта на енергийната ефективност и готовността си да продължат да допринасят за извличането на максимални обществени ползи от тях.

На форума експертите се обединиха в няколко предложения за ускоряване на политиките и внедряване на мерки за енергийна ефективност, които да позволят максимално бързо и ефективно насочване на публичния ресурс към реализирането на общински проекти. Самите общини имат готовност и изключително силна мотивация сред местните власти, бизнес и гражданско общество за подобни проекти.

На първо място общините настояват  незабавно да се подготвят необходимите законодателни промени и планови документи, за да бъдат реализирани реформите, които ще освободят финансовия ресурс по НПВУ и Европейските структурни и инвестиционни фондове. Това трябва да се случи независимо от политическата обстановка и в координация с местните власти и професионалната общност.

Забавяне на реформите и липса на прозрачност

Липсата на прозрачност и необоснованото забавяне на подготовката и приемането на законовите промени и планови документи, обвързани с достъпа до европейско финансиране, е най-острият проблем не само за общините, но за цялото българско общество и икономика. Това е и най-силният фактор за недоверието към изпълнителната и законодателната власт. Настояваме българското правителство да представи незабавен обзор и да създаде режим за редовен отчет по напредъка на тези актове, с ясен формат и график за консултации с местните власти и заинтересованите страни, заявяват в декларацията си от общинската мрежа.

Също така в координация с местните власти и професионалната общност да се подготвят и представят публично правилата и насоките за кандидатстване още преди освобождаването на финансовия ресурс, за да има възможност за незабавното му реализиране.

Яснотата относно правилата за участие в програмите за финансиране е ключова за стартирането на проектната подготовка, без която няма как да се очаква бърза реализация на мерките. Настояваме ресорните министерства максимално бързо да завършат проектите на тези правила и да ги съгласуват с местните власти и заинтересованите страни.

Държавата да се възползва от местния опит в проектите

Според общините и професионалните сдружения опитът и възможностите на българските общини за управление и осъществяване на проекти за устойчива енергия са многократно доказани в практиката. Те са и безценен ресурс, който задължително трябва да се използва, при прилагане на работещи механизми за контрол върху качеството.

Повечето от въпросите на експертите и общинските ръководители в случая са насочени към Министерство на регионалното развитие и благоустройството. В последно време то обаче изглежда повече ангажирано с проблемите на пътното строителство и на ВиК сектора. А реално най-добрата мярка за икономия на средства се дава от проектите за енергийна ефективност.

Освен дискусия за нуждите на общините на централния площад в Габрово имаше и изложение на различни ВЕИ технологии и строителни възможности. Компаниите вече предлагат редица иновативни технологии в подкрепа на енергийната ефективност и независимото производство на енергия.

От общините добавят, че при неизбежното намаляване на публичното финансиране по проектите трябва незабавно да се осигурят финансови механизми, чрез които общините и местният бизнес да имат възможност за достъп до кредитен ресурс при преференциални условия.  Нужно е, чрез качественото изпълнение на проектите, да се осигурят и допълнителни финансови ресурси извън държавния бюджет – предимно от частния сектор като например пенсионни и инвестиционни фондове.

Откъде може да дойде финансирането?

За осигуряване на евтин първоначален ресурс дори не е необходимо структуриране на Националния декарбонизационен фонд, което със сигурност ще отнеме години. В момента обаче могат да се използват възможностите на възможностите на съществуващите специализирани фондово като Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ), Фонд ФЛАГ както и Националния доверителен екофонд (НДЕФ).  По този начин ще се повиши заинтересоваността и отговорността и на общините, и финансиращите институции за максимално ефективно оползотворяване на инвестициите, смятат още от Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия.

Според тях е нужно да се осигури техническа помощ за администриране, професионално управление и контрол върху проектите и да се създадат условия за поддържане на местни специализирани звена, отговарящи за проектите за енергийна ефективност. В момента в някои общини е изключително трудно да се намерят и обучат подобни експерти. Всички обаче могат да се поучат от примера на Община Габрово по отношение на проекти в тази сфера. Това се и случва в момента и общини като Смядово например вече са успели в значителна степен да подобрят енергийните характеристики на сградите си.

Услуги на едно гише – как да се случи?

Към публичните финансови механизми трябва да се обособят звена за техническа помощ с необходимия финансов и професионален ресурс. Чрез тях могат да се осигурят консултации относно административния процес, структурирането на проектите, техническите услуги, свързани с осъществяването му, и проследяването на резултатите от всеки проекти, смятат специалистите.

Необходимо е и непрекъснато повишаване на капацитета на участниците в програмата, като за тази цел следва да се наложи въвеждането на работещи общински системи за енергиен мениджмънт и да се провеждат системни обучения за специалисти и местните професионални общности. Само по този начин в по-големите общини ще се сформират и подготвят експертни екипи, които ще осигуряват консултации за гражданите и бизнеса и те да бъдат професионално направени. Подобна мярка реално ще бъде и работеща концепция, която държавата нарича „обслужване на едно гише“.  Тази реформа е и предпочитаният от общините и експертите вариант за работа, вместо предвидените в Плана за възстановяване и устойчивост регионални информационни центрове. Именно на базата на местния опит реално могат да се постигнат и най-добрите резултати при проектите.

Хората трябва да знаят ползите от енергийната ефективност

Според организацията вече е назрял момента да се направи мащабна комуникационна кампания на национално и местно равнище, насочена към крайните потребители. Тази мярка е решаваща за активното кандидатстване, разясняването на ползите от качественото и ефективното изпълнение на проектите, както и за идентифициране на подходящите финансови инструменти и технически решения. Тази кампания трябва да се води на всички нива – както на национално така и на местно ниво и да осигурява максимално възможностите за консултиране при общините и местните НПО. На практика именно чрез разработването на подобни мерки и създаването на повече успешни проекти хората у нас все по-малко биха ще усещали силата на назряващата енергийна криза в Европа. Дори и на местно ниво – ако за един апартамент в гр. Смядово например е необходимо за отопление да се използват 15 кубически метра дърва за зимата, то при подходящите мероприятия, а не само саниране на сградата, за отопление ще са необходими едва 4-5 кубика дърва, обясняват специалисти. Именно тези специалисти, които са на място успяват да видят нуждите на хората и да ги убедят в ползата от енергийната ефективност. Началото на мерките и в Габрово не е било никак лесно – дори лично кмета е присъствал на заседания на етажната собственост, за да е ясно че хората няма да загубят жилищата си при прилагане на мерки за саниране. Дори напротив – жилищата ще станат по-привлекателни и с по-добра среда за живот.

Докъде е България с финансовата децентрализация?

Друг сериозен проблем в комуникацията общини – правителство си остава финансовата децентрализация.  Важно е в момента да се постигнат реални резултати в реформата за финансова децентрализация, които да позволят на общините да провеждат собствени политики за устойчива енергия и да поддържат и развиват своя административен и професионален капацитет, смятат от сдружението.

Проектите за устойчива енергия са по същество местни проекти, а в момента те са въпрос на оцеляване. „Затова призоваваме всяко следващо правителство да намери в себе си волята и решителността да направи тази стъпка – тя ще е решаваща и за неговото оцеляване. Тогава ще имаме не само нужния капацитет за осъществяване на политиките, но и за запазването на гражданите и развитието на бизнеса в българските градове“, заявяват в своята декларация те.

„Българските общини са абсолютно наясно с неизбежността на реформите в областта на енергията и климата и ефекта от успешните действия, и затова настояват за ясно изразена политическа воля и работещи програми за финансиране с определени цели, параметри и срокове, които да са предмет на активно оповестяване сред гражданите и бизнеса. Настояват и за незабавни действия, защото и устойчивостта на програмата е свързана с общественото доверие, което може да се възвърне само чрез работа и резултати. ЕкоЕнергия и участващите в конференцията представители на български общини и специалисти потвърждават готовността си да подкрепят усилията на държавата в областта на енергийната ефективност и изразяват решимостта си да бъдат водещата страна при осъществяването на тези политики“, обясняват местната власт и професионалистите. За целта те ще търсят подкрепа за това сред всички заинтересовани страни, включително европейските институции, представителите на медиите и гражданското общество.

Този форум очерта стъпките, към които трябва да се стреми правителството и местната власт. Но липсата на адекватен диалог в последните години трябва спешно да бъде превъзмогната. Това е и начинът да се осигури комфорт на жителите по различните населени места. А проблемите с енергийната криза в Европа само засилват нуждата от повече проекти на местно ниво, които да правят общностите ни все по-независими от вноса на енергоресурси.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща