Средната цена базов товар на БНЕБ в сегмента „ден напред“ през месец юли спрямо юни е нараснала с 45.1 % до 632.27 лв. за MWh

Средно претеглената цена „в рамките на деня“ достига 663.23 лв. за MWh. Търгуваните обеми и в двата сегмента също са по-високи

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1632
article picture alt description

Средната цена базов товар в сегмента „ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) през месец юли в сравнение с предходния юни расте. Търгуваните обеми също са по-високи. Като цяло прави впечатление скокът на цените и в двата сегмента. Увеличение има и при търгуваните количества в сегмента „пазар в рамките на деня“. При пазарен сегмент „двустранни договори“ в частта доставени количества данните също са положителни, но и тук ценовите нива също вървят нагоре. Изменение в посока надолу се наблюдава само в частта изтъргувани обеми. Това става ясно от отчета на БНЕБ за месец юли 2022 г.

Пазар ден напред

Средната цена базов товар в сегмента „ден напред“ на БНЕБ през месец юли се повишава със значителните 45.1 % или със 196.38 лв., достигайки до 632.27 лв. за MWh. За сравнение, през предходния месец юни тя е била 435.89 лв. за MWh, сочат данните.

Повишение също със съществените 41.7 % или със 179.76 лв. - до 610.83 лв. за MWh се отчита и при средната цена пиков товар. Още по-високо е увеличението при средната цена извънпиков товар – 48.3 %. Така, ако през месец юни тя е била от порядъка на 440.70 лв. за MWh, през месец юли се повишава с 213.01 лв. до 653.71 лв. за MWh.

Най-ниската цена през месец юни е 40.06 лв. за MWh. За сравнение, месец по-рано тя е била 39.57 лв. за MWh. Увеличението е едва 1.2% или 0.49 лв.

Най-високата цена обаче достига съществените 1 342.19 лв. за MWh, което е увеличение с 43.3 % или с 405.35 лв. През предходния месец юни тя е достигала до 936.84 лв. за MWh.

Въпреки скокът на цените, търгуваните обеми през юли в сравнение с юни също се увеличават, според отчета на борсовия оператор.

Общо търгуваният базов обем през юли нараства до 2 565 375.0 MWh, което представлява повишение с 3.6  % или с 89 477.2 MWh спрямо предходния месец юни.

Пиковият обем, според данните е повече с 4.0 % или с 51 642.1 MWh. Така, ако през юни пиковият обем е достигал до 1 287 070.5 MWh, през месец юли  се увеличава до 1 338 712.6 MWh.

Увеличението при извънпиковия обем е с 3.2 % – до 1 226 662.4 MWh ( 1 188 827.3 MWh през юни).

С 0.8 % се повишават среднодневният търгуван обем – до 83 164.7 MWh, а средно часовият – с 0.3 на сто до 3 448.1 MWh.

Пазарните участници се увеличават за пореден месец и от 89 през месец юни, през юли стават 92, което е ръст с 3.4 %.

От отчета на борсовия оператор за търгуваните обеми в сегмента „пазар ден напред“ по вид на търговски участник става ясно, че през месец юли спрямо предходния юни 2022 г. осъществените покупки  на технологични разходи за електрическа енергия при пренос и разпределение са 7%, от търговците – 86 %, и от потребители – 7 %, при производителите – 0%.

Осъществените  продажби по вид на търговски участник в този сегмент са например 65 % от производители, 19 % от участници с до и над 5 MWh, а 16 % - от търговци.  

Пазар в рамките на деня

Подобно на сгмента „ден напред“, при „пазар в рамките на деня“ също се отчита както ръст на постигнатите цени, така и на търгуваните количества.

Среднопретеглената цена през месец юни се повишава със значителните 54.2 % или с 233.06 лв. за MWh и достига до 663.23 лв. за MWh. За сравнение, през предходния сравняван месец тя е съставлявала 430.17 лв. за MWh.

Доста по-висока е и среднопретеглената цена пиков товар – 627.75 лв. за MWh – увеличение с 51.9 % или с 214.39 лв. за MWh от тази през предходния месец юни.

Повишение с 56.3% до 711.68 лв. за MWh се отчита и при среднопретеглената цена извънпиков товар (455.47 лв./MWh през месец юни).

Независимо от значителния ценови ръст се наблюдава увеличение (плюс) с 5.9 %, или с 4 824.0  на общотъргуваният базов обем в този сегмент, който възлиза на 86 849.7 MWh през юли.

Пиковият обем е по-висок с 1.7% (с 858.1 MWh) и през месец юли е от порядъка на 50 134.8 MWh. Доста по-значително е повишението при извънпиковия обем (плюс 12.1 %) до 36 714.9 MWh.

С 2.5% през юли в сравнение с месец юни растат съответно среднодневният и средночасовият търгувани обеми. Така среднодневният търгуван обем се повишава до 2 801.6 MWh (2 734.2 MWh за месец юни), а средночасовият – до 116.7 MWh/h (113.9 MWh/h  месец по-рано).

Пазарните участници през юли също се увеличават с 3 до 76 или с 4.1% в сравнение с юни, когато са били 73.

Пазарен сегмент „двустранни договори“

По отношение на сегмента на двустранни договори в частта по отношение на доставените количества среднопретеглената цена също се покачва и то с 16.9 % или с 66.82 лв. за MWh през юли спрямо предходния юни – до 464.72  лв. за MWh (395.90 лв. за MWh през юни).

Що се отнася до общо доставените количества, при тях също се отчита увеличение  – с 14.6 %. Така, ако през месец юни те са достигали до 573 120.0 MWh през юли нарастват до 657 000.0 MWh, сочат данните.

При изтъргуваните количества цената се покачва, но изменение в посока надолу има при общо изтъргуваните обеми. Среднопретеглената цена за месец юли се увеличава  със значителните 45.5 % или с 208.89 лв. за MWh до 669.21 лв. за MWh ( 460.32 лв. за MWh за юни, както и 441.49 лв. за месец май).

Общо изтъргуваните количества намаляват с 28.5% или с 320 160.0 MWh и така отчетените през месец юли се свиват  до 803 348.0 MWh.

Броят на успешните сделки на екран  Auction е 26. Най-ниската постигната средно претеглена цена е 570.05 лв. за обем от 140 160 MWh, а най-високата – 792.86 лв. за обем от 77 315 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща