Скок с 51.84%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 816.59 лв. за MWh с ден за доставка 1 август 2022 г.

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
820
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 816.59 лв. за MWh с ден за доставка  1 август 2022 г. и обем от 75 743.40 MWh, сочат данните от търговията. Това е ръст с 51.84 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 824.59 лв. за MWh, при количество от 39 705.30 MWh.

Извънпиковата енергия (36 038.10 MWh) е на цена от 808.59 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Още по темата

Борсата стартира при средна цена от 753.11 лв. за MWh и количество от 2810.2 MWh.

Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 627.55 лв. за MWh (3124.2 MWh).

Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 1050.55 лв. за MWh (3101.8 MWh).

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 929.41 лв. за MWh при количество от 2767.8 MWh. https://ibex.bg/

Спрямо стойността от 537.78 лв. (274.96 евро) за MWh за 31 юли 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 1 август 2022 г. се повишава до 816.59 за MWh ( ръст с 51.84 %) по данни на БНЕБ или 417.52 евро за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 31 юли 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 1 874.90 MWh при средно претеглена дневна цена от 379.08 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

Име             MW

АЕЦ 39,00% 2095.94
Кондензационни ТЕЦ 36,66% 1970.18
Топлофикационни ТЕЦ 4,21% 226.5
Заводски ТЕЦ 2,07% 111.31
ВЕЦ 3,34% 179.42
Малки ВЕЦ 1,67% 89.98
ВяЕЦ 0,80% 42.85
ФЕЦ 11,74% 631.04
Био ЕЦ 0,51% 27.52

Товар на РБ 3888.02

Интензитета на СО2 е 344g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща