Топлофикация Перник разширява дейностите, предвидени в годишния планов ремонт

Енергетика / България
3E news
1662
article picture alt description

Източник: 3eNews, архив.

Топлофикация Перник АД уведомява всички свои абонати, че във връзка с прецизиране на годишната ремонтна програма е променен периода, в които тя ще бъде изпълнена.

Ремонтната програма ще започне на 08.08.2022 година и по план ще продължи до 30.09.2022 година. Неслучайно е избран период, през голяма част от който гражданите са извън града, за да бъдат възможно най-малко обезпокоявани. 

Удължаването на периода, в който ще извършваме ремонтните дейности, е с цел завършване на повече ремонти, които ще ни позволят да продължим да работим съгласно утвърдените европейски и национални стандарти. Допълнително предвидихме уплътняване на сградите, в които се намират основните и спомагателни съоръжения, за да изпълним предписания, получени от РИОСВ – София.

Припомняме, че съвсем скоро приключват монтажните дейности по инсталиране на трите газови когенератора, които закупихме преди 2 години. Предстои да бъде извършена инспекция от фирмата-производител и едномесечни тестове на работата на новите съоръжения.

Внедряването на новите газови когенератори в производствен режим ще позволи намаляване на дела на въглищата в горивния микс. Това ще доведе до чувствително подобряване на екологичните показатели от дейността на Топлофикация Перник АД.

Поднасяме своите извинения на всички абонати на дружеството, които ще изпитат неудобство от спирането на топлата вода по време на извършване на ремонтните дейности. Целта на годишната ремонтна програма е да се гарантира надеждната работа на съоръженията по време на отоплителния сезон. Паралелно с ремонтите ще се работи и по реализацията на вече започнатите инвестиции в газови когенератори и инсталация за производство на енергия от биогаз, чието изпълнение ще доведе до производство на по-чиста енергия в Топлофикация Перник.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща