Правителството разпореди на БЕХ да внесе над 456 млн. лв. във фонда за енергийна сигурност

Променен е бюджетът на програмата за компенсиране на битовите клиенти на газ и топлофикациите

Енергетика / България
3E news
742
article picture alt description

Източник: 3eNews, архив.

Министерският съвет одобри целева вноска от страна на Българския енергиен холдинг към фонда „Сигурност на електроенергийната система" в размер на 456 010 939 лева. Средствата са предвидени за покриване на разходите за изпълнение на програмите за компенсации на потребители на електрическа енергия и природен газ.

За да се извършат предвидените компенсации в Закона е предвидено публичните предприятия от сектор енергетика със 100% държавно участие в капитала да внасят целеви вноски във ФСЕС за покриване на разходи по чл. 366, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката.

Още по темата

Размерът на вноските се определя от Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката при отчитане на пълната себестойност на произведената електрическа енергия, необходимите средства за изпълнение на инвестиции и ремонти без ДДС, гарантиращи дългосрочната експлоатация на производствените мощности и осигуряващи икономически обоснована норма на възвръщаемост на капитала.

С друго свое решене правителството промени бюджета на програмата за компенсиране на битови клиенти на природен газ и топлофикационни дружества, вследствие на разликата между прогнозното потребление на природен газ за м. май 2022 г. и действителното потребление, по данни от Агенция „Митници“.

Това налага коригиране на предвидените с Решение №356 на Министерския съвет от 01.06.2022 г. средства за изпълнение на Програмата за периода от 01.02.2022 г. до 31.05.2022 г. в размер 169 600 000 лева на 178 800 000 лв., без промяна в механизма на предоставяне на компенсациите.

Необходимите финансови средства в размер на 9 200 000 за покриване на разходите по Програмата ще бъдат осигурени от „Български енергиен холдинг" ЕАД, чрез внасяне на целева вноска във Фонд „Сигурност на електроенергийната система" в съответствие с § 24 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща