Ускоряване на износа и вноса, но търговското салдо продължава да е отрицателно за май

За първите пет месеца от страната са изнесени стоки за 37 067.2 млн. лв., а са внесени за 41 702.5 млн. лв., салдото е на минус 4 635.3 млн. лв., сочат предварителните данни на НСИ

Икономика / България , Финанси
3E news
657
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/Булфото

Ръст на общия износ, вкл. и за ЕС, с 38.8% и нарастване на общия внос с 42.3%, сочат предварителните данни за външната търговия на Националния статистически институт (НСИ) за май 2022 година. Но външнотърговското салдо продължава да е отрицателно.

За сравнение през януари - април износът е нараснал с 33.6%, а вносът се е увеличил с 40.5 на сто, което показва, че търговският стокообмен се е ускорил през първите пет месеца на наснтоящата година.

Още по темата

През периода януари - май 2022 г. от България общо , вкл. и за ЕС, са изнесени стоки на стойност 37 067.2 млн. лв., което е с 38.8% повече в сравнение със същия период на 2021 година. Само през май 2022 г. общият износ на стоки възлиза на 8 280.6 млн. лв. и нараства с 60.7% спрямо същия месец на предходната година.

В същото време общо в страната са внесени стоки на стойност 41 702.5 млн. лв. (по цени CIF), или с 42.3% повече спрямо същия период на 2021 година. Само за май общият внос на стоки нараства с 49.3% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 9 021.5 млн. лева.

Външотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) за първите пет месеца на годината е отрицателно и възлиза на 4 635.3 млн. лева, а само за май салдото също е отрицателно и е на 740.9 млн. лева.

Само за трети страни

През периода януари-май износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 29,5 на сто в сравнение със същия период на 2021 г. и е на стойност 11 698.0 млн. лева. През май 2022 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 37,8 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 473.3 млн. лева.

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари-май се увеличава с 60,8 на сто в сравнение със същия период на 2021 г. и е на стойност 18 400.3 млн. лева (по цени CIF). През май вносът на стоки в България от трети страни нараства със 70,4 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4 015,3 млн. лeвa.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари-май 2022 г. е отрицателно и е в размер на 6 702.3 млн. лева. През май външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 1 542.0 млн. лева.

Положително салдо с ЕС за януари – април 2022 година

За периода януари – април 2022 година външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС е положително и е на стойност 1 265.9 млн. лева, показват предварителните данни на НСИ.

През периода януари-април 2022 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 36.7 на сто спрямо същия период на 2021 г. и е в размер на 19 561.9 млн. лева . През април износът за ЕС нараства с 36.1 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 5 358.1 млн. лева, показват предварителни данни на НСИ.

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари-април 2022 г. се увеличава с 29.2 на сто спрямо същия период на 2021 г. и е на стойност 18 296.0 млн. лева (по цени CIF). През април 2022 г. вносът на България от държавите-членки на ЕС нараства с 23.7 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4 454.0 млн. лева.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща