Отнеха разрешителното на компания за изземване на наносни отложения от река Марица

Климат / Климат / Екология
3E news
1641
article picture alt description

БД ИБР отне разрешителното на „Строймаш“ ЕООД за изземване на наносни отложения от река Марица


Директорът на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) издаде решение, с което се отнема разрешителното за поддържане проводимостта на речното легло на река Марица чрез изземване на наносни отложения в землището на с. Ягодово, общ. Марица, в близост до ресторант „Рибарска среща“, с титуляр „Строймаш“ ЕООД. Това съобщиха официално от екоминистерството.

Разрешителното е издадено на 2019 г. и срокът на действие е последно продължен през декември 2021 г. За периода януари – юни 2022 г. са постъпили множество сигнали от граждани и неправителствени организации относно изземването в посочения участък. След извършени проверки Басейновата дирекция констатира редица нарушения на условията на разрешителното – липса на уведомяване на контролния орган за началото на изземването, неизграждане на трайна опорна и работна геодезична мрежа, работа извън позволения участък, неизвършване на ежемесечни замервания за реализираната дейност и т.н. Съставени са 6 акта за установяване на административни нарушения и са издадени 3 наказателни постановления, едно от което е влязло в законна сила.

Дирекцията е разпоредила и предварително изпълнение на издаденото решение с цел опазване на леглото на река Марица и свързаните водни и сухоземни екосистеми. Решението и разпореждането подлежат на обжалване пред Административен съд – Пловдив и Върховен административен съд.

Изземването на наносни отложения от леглата на реките е дейност, която може да доведе до множество негативни процеси, когато не се изпълнява при строго спазване на екологичното законодателство, включително ерозия на бреговете, промяна на дънния профил на речните участъци, унищожаване на хабитати на защитени видове и осушаване на крайречни земеделски земи.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Климат / Екология:

Предишна
Следваща