108 финансови проверки приключиха инспекторите на АДФИ през второто тримесечие

Установени 874 нарушения и са съставени 288 акта за установяване на административно нарушение

Икономика / Финанси
3E news
944
article picture alt description

За периода 1 април – 30 юни 2022 г. финансовите инспектори на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) приключиха 108 финансови проверки. Инспектирани са 200 обществени поръчки (ОП) на обща стойност 3 024 586 353 лв. и 1 559 договора на обща стойност 2 668 212 012 лв.

Още по темата

По време на инспекциите са установени 874 нарушения и са съставени 288 акта за установяване на административно нарушение (АУАН), уточняват от АДФИ.

Констатирани са 54 непроведени или неоснователно проведени ОП на обща стойност 295 528 019 лв.

Установените нецелево разходвани средства са в размер на 519 917 лв., от които по време на инспекциите са възстановени в бюджета 392 230 лв. Установените вреди са за 2 359 991 лв., като от тях са възстановени 2 191 266 лв. Съставени са 2 акта за начет.

Контролните органи на АДФИ са констатирали 28 бр. „индикатора за измама“ по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната финансова инспекция.

През отчетния период с най-висок дял (72%) са финансовите инспекции в общини, следвани от други разпоредители с бюджет по държавния бюджет (15%), търговски дружества с държавно или общинско участие в капитала (11%), разпоредители с бюджет по общинските бюджети (2%).

Най-често установяваните нарушения са на Закона за обществените поръчки, Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, Закона за счетоводството, Закона за публичните финанси, както и на подзаконови нормативни актове.

Списък с инспектираните обекти и информация за резултатите от извършените инспекции можете да намерите във файла „Приключили финансови инспекции през второ тримесечие на 2022 г.“, публикуван в категория „Финансови инспекции“ на интернет страницата на АДФИ.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща