Министерството на околната среда и водите обяви защитена местност „Залив Корал“

Климат / Екология
3E news
834
article picture alt description

източник: МОСВ

Защитена местност „Залив Корал“ обяви със своя заповед министърът на околната среда и водите Борислав Сандов. Решението за защитената акватория е част от стратегията на екипа в министерството за опазване на морските екосистеми и е по предложение на Сдружение „Да запазим Корал“.

„До 2030 г. трябва да имаме 30% защитени морски зони и 10% строго защитени морски зони като част от ангажиментите на страната ни според критериите за участие в „Коалиция за висока амбиция за природата и хората“ – междуправителствена коалиция към Конвенцията за биологично разнообразие, към която България се присъедини на 2 март тази година“, каза министър Борислав Сандов. МОСВ възложи на БАН изготвянето на концепция за постигането на тези цели, работи и с неправителствения сектор, който има активно участие в опазването на природата и биоразнообразието.

В границите на защитената местност се забранява навлизането на моторни и моторно-ветроходни плавателни средства. Изключения са допустими само при бедствия, извънредни ситуации, аварийни, контролни и спасителни дейности през цялата година и за нуждите на риболова в периода от 1 октомври до 1 март. Не е позволено изграждане и поставяне на изкуствени подводни рифове и атракциони. В границите на защитената местност не се допуска отглеждането на аквакултури, използването на дънни, тралиращи, драгиращи средства, депонирането на драгажни маси, както и изхвърлянето на отпадни води от плавателни съдове. Забранено е изхвърлянето на канализационни и отпадъчни води от сушата, нефтопродукти и други отпадъци, както и заустването на канализации.

Защитената местност „Залив Корал” е третата морска защитена територия у нас след резерват „Калиакра” (1941 г.) и защитена местност „Пясъчна банка Кокетрайс” (2001 г.). В границите на 1320 декара ще се опазват местообитания на редки представители на селдови и есетрови риби и трите вида китоподобни.

Обявяването на още три нови морски защитени територии е на етап обществено обсъждане – защитените зони „Аладжа банка“, „Емона“ и „Отманли“.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Екология:

Предишна
Следваща