250 лв. за MWh ще плаща бизнесът за електроенергия, разликата в постигнатата цена ще се покрива от ФСЕС

Енергетика / България
3E news
1189
article picture alt description

източник: ЕСО

250 лв. за MWh ще е цената, която ще плаща бизнесът за електроенергия, разликата в постигнатата цена на свободния пазар ще се покрива от ФСЕС. Това предвиждат текстовете в актуализирания бюджет, приет на второ четене (по предложение на депутата Делян Добрев от ГЕРБ и с редакция на ПП).

Приетите текстове предвиждат "Фонд "Сигурност на електроенергийната система" да компенсира небитовите крайни клиенти на електрическа енергия в размер 100 на сто от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента "ден напред" на "БНЕБ" ЕАД за съответния месец и базовата цена в размер 250 лв./MWh за периода от 1 юли до 31 декември 2022 г.

Няма да се изплаща компенсация за клиенти с цени под базовата цена от 250 лв/MWh.

На клиенти с цена, надвишаваща базовата с по-малка сума от размера на компенсацията, се изплаща компенсация в намален размер, така че резултативната цена за клиента след компенсиране да не е по-ниска от 250 лв./MWh.

 

Освен това с текстове в актуализирания бюджет се разширяват възможностите на Фонд сигурност на електроенергийната система. Така според тях публичните предприятия от сектор енергетика със 100 на сто държавно участие в капитала ще трябва да внасят целеви вноски във "Фонд "Сигурност на електроенергийната система", които да се използват за покриване на разходите по съответния член от Закона за енергетика.

Предвижда се размерът на целевите вноски да се определя от Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката, при отчитане на пълната себестойност на произведената електрическа енергия и необходимите средства за изпълнение на инвестиции и ремонти. Целевите вноски се внасят в срок, определен в решението на Министерския съвет, с което се определят и се признават за текущи разходи за дейността за целите на данъчното облагане. 

На практика това означава, че отпада необходимостта от текстовете във ФСЕС, заложени в миналите на първо четене в енергийна комисия изменения в Закона за енергетиката, или поне, че ако той стигне до пленарна зала ще претърпи сериозни промени.  Промените за компенсациите дават относително спокойствие за бизнеса поне до края на настоящата година. 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща