компенсации за цените на електроенерегията за бизнеса