Увеличение с 11.26% и пак рекордно ниво: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 707.68 лв. за MWh с ден за доставка 28 юни 2022 г.

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
704
article picture alt description

Eнергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 707.68 лв. за MWh с ден за доставка 28 юни 2022 г. и обем от 81 278.80 MWh, сочат данните от търговията. Това е повишение с 11.26 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 772.86 лв. за MWh, при количество от 43 068.00 MWh.

Извънпиковата енергия (38 210.80 MWh) е на цена от 642.49 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Още по темата

Борсата стартира при средна цена от 634.86 лв. за MWh и количество от 3127.8 MWh.

Най-ниската стойност е отчетена за 03 часа – 434.19 лв. за MWh (3283.6 MWh).

Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 921.00 лв. за MWh (3266.4 MWh). Много високо е и нивото за 11 часа – 767.86 лв. за MWh (3907.3 MWh).

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 684.81 лв. за MWh при количество от 2834.8 MWh.  https://ibex.bg/

Спрямо стойността от 636.06 лв. (325.21 евро) за MWh за 27 юни 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 27 юни 2022 г. се увеличава до 707.68 лв. за MWh ( ръст с 11.26 %) по данни на БНЕБ или 361.83 евро за MWh.

Цената на БНЕБ остава под тази в Италия (386.42 евро за MWh) и Франция (366.4 евро за MWh), включително и Унгария (367.77 евро за MWh), но над тази в Германия, където също не е ниска – 331.52 евро за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 27 юни 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 813.30 MWh при средно претеглена дневна цена от 659.54 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

Име              MW

АЕЦ 37,55% 2113.86
Кондензационни ТЕЦ 35,56% 2001.78
Топлофикационни ТЕЦ 4,22% 237.82
Заводски ТЕЦ 2,00% 112.47
ВЕЦ 3,95% 222.43
Малки ВЕЦ 2,97% 167.11
ВяЕЦ 2,40% 134.92
ФЕЦ 10,82% 609.18
Био ЕЦ 0,48% 26.85

Товар на РБ 4024.98

Интензитета на СО2 е 345g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща