Започва проект по програма Еразъм за обучения на бизнес, институции, граждани в подготовката на градовете за Европейския зелен пакт

Климат / България , Екология , Зелен преход
Рая Лечева
1299
article picture alt description

Снимка: PIxabay

Започва проект по програма Еразъм за безплатни обучение на бизнес, хора и институции за подготовка на градовете за Европейския зелен пакт или както казваме "Подготвени за 55" за намаляване на въглеродните емисии с 55% до 2030 година и постигане на въглеродна неутралност до 2050 година, съобщиха от Институт за градско планиране, един от партньорите по проекта. 

Целта е да се включат всички заинтересовани страни - предприемачи и инвеститори, строители, граждани, администрация, политически представители, професионална общност в целенасочени обучения в сферата на устойчивото и градско планиране. 

За обученията ще бъде използван инструмент за обучение URBAN MENUS, дигитално участие, консултации и сътрудничество, включващ софтуер, който позволява широко включване и е ориентиран към въздействието на различни фактори в градското планиране. Този инструмент може да спести много време и разходи поради включването на всички важни заинтересовани страни в процеса на развитие на дадена територия от самото начало.

Други цели на проекта са адресиране на градоустройствени проблеми, придобиване на умения за прилагане на зелени практики. Също така разработване на интерактивен инструмент за оценка на знанията и мисленето на участниците в процеса на планиране във връзка с устойчивото развитие и провеждане на семинари по значими урбанистични проблеми. Проектът включва разработване на програмата за обучение и включване, състояща се от 3 семинара за ориентирани към планирането на градски/селски райони, включващи проектанти, инвеститори и лицата, вземащи решения.

Проектът се фокусира върху разработването на теория и практически примери за самостоятелно обучение по темите, свързани със Зелената сделка. След това семинарите могат да се разглеждат като продължение на програмата за обучение, която добавя повече и актуални детайли и придобити практически знания.

Постигане на демократичност и прозрачност в процеса на вземане на решения в областта на устройственото планиране и успешно включване на повече заинтересовани страни. Проектът ще работи за затвърждаване на принципите на устойчивото развитие - икономически растеж, социално благополучие и чиста околна среда.

Проектът ще продължи до края на 2023 година. 

Партньори по проекта са архитектурно бюро BUSarchitektur ZT GmbH. Архитектурното бюро реализира генералните планове за квартал Матадерос в Буенос Айрес (Награда за изключителен артист) и Компактен град във Виена и получи световно признание за цялостното планиране на кампуса на Виенския бизнес университет през 2008 година.

Akaryon GmbH, австрийска фирма, основана през 1999 г., и е специализирана в научноизследователска и развойна дейност и образователни проекти в областта на екологичната информатика и разработването и въвеждането на пазара на сложни мултимедийни уеб приложения, занимаващи се с екологични и енергийни теми.

Институтът за градско планиране е малка компания, създадена през 2015 г. в София, България, за да популяризира принципите на
иновативния градски дизайн.

BOA GmbH работи в сферата на визуализациите от 2003 година насам. Фирмата изследва пространствата и техния облик от гледна точка на архитектурата.

Ако желаете да се включите в проекта и в обученията, може да се включите с партньорите на имейл: office@iup.bg.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща