Грантово споразумение за разширението на ПГХ Чирен подписаха „Булгартрансгаз“ и Европейската агенция по климат, инфраструктура и околна среда

Енергетика / България , Природен газ и горива
3E news
1578
article picture alt description

източник: Булгартрансгаз

„Булгартрансгаз” ЕАД и Европейската изпълнителна агенция по климат, инфраструктура и околна среда (CINEA) подписаха грантовото споразумение за финансиране на разширението на ПГХ „Чирен“, съобщиха от газовата компания.

Подписването на споразумението беше отбелязано на официална церемония в Люксембург на 27 юни в рамките на Съвета на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика. Изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов получи споразумението от Комисаря по енергетика на ЕС  Кадри Симсон. 

През 2021 г. Европейската комисия включи разширението на подземното газово хранилище Чирен в 5-я списък на проекти от общ интерес за ЕС, а на 27 януари 2022 г. обяви, че е постигнато съгласие сред държавите членки за финансиране по Механизма за свързване на Европа (CEF).

Разширението на ПГХ Чирен е един от одобрените пет енергийни проекта и единственият от областта на природния газ за финансиране със средства от ЕС. Съгласно грантовото споразумение за реализацията на проекта се отпуска съфинансиране в размер до около 78 млн. евро по CEF.

Проектът цели увеличаване на капацитета за съхранение на природен газ до 1 млрд. м3 и на дневните капацитети на добив и нагнетяване до 8-10 млн. куб метра на ден (м3/д).

Изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов подчерта, че разширението на ПГХ Чирен е в синергия с терминалите за LNG в региона, в т.ч. терминала в Александруполис, в който Булгартрансгаз участва с 20% от акционерния капитал на проектната компания Газтрейд С.А.

Според изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД съчетанието на проекта със значителните капацитети за пренос в точките на свързване със съседните страни обуславя важността на хранилището в регионален аспект и потенциала за ръст на услугите по пренос и съхранение на газ на чисто търговска основа. От съществена важност е и възможността за търгуване на количествата за добив и нагнетяване на платформата на „Газов хъб Балкан“ ЕАД.

Целевите параметри за разширение на хранилището ще бъдат постигнати чрез изграждане на надземни съоръжения, сондажи и газопровод с дължина около 45 км. 

Избраният подход за реализиране на проекта за разширение на хранилището позволява нормалната му експлоатация през целия период на планираните дейности до въвеждане в експлоатация на новата инфраструктура. Планира се поетапното въвеждане в експлоатация на инфраструктурата да завърши до края на 2024 г.

Разширението на Чирен е от първостепенна важност не само заради ролята си на източник на газ при прекъсване на доставките. В тази връзка плановете за динамично развитие на газовата инфраструктура в региона обуславят необходимостта от съответстващото развитие и разширение на ПГХ „Чирен“. Наличието на достатъчен капацитет за съхранение и съответно за добив и нагнетяване на газ е от ключово значение за успешното навлизане на пазара на алтернативни източници на природен газ, включително на LNG.

Новите технически параметри на ПГХ „Чирен“ ще имат принос за изпълнението на ключови общоевропейски приоритети за диверсификация на източниците на природен газ, гарантиране на сигурността на снабдяването, осигуряване на допълнителна гъвкавост, повишаване на пазарната интеграция и стимулиране на конкуренцията.

Проектът за разширение на „Чирен“ е в унисон с политиката на Европейската комисия по отношение на повишаването на енергийната устойчивост, представена чрез плана REPowerEU.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща