Скок с 28.73% до рекордно ниво: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 636.06 лв. за MWh с ден за доставка 27 юни 2022 г.

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
543
article picture alt description

Eнергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 636.06 лв. за MWh с ден за доставка 27 юни 2022 г. и обем от 79 355.50 MWh, сочат данните от търговията. Това е повишение с 28.73 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 686.34 лв. за MWh, при количество от 42 029.50 MWh.

Извънпиковата енергия (37 326.00 MWh) е на цена от 585.77 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Още по темата

Борсата стартира при средна цена от 567.01 лв. за MWh и количество от 2970.2 MWh.

Най-ниската стойност е отчетена за 05 часа – 411.66 лв. за MWh (3060.3 MWh).

Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 858.41 лв. за MWh (3447.1 MWh). Много високо е и нивото за 09 часа – 725.75 лв. за MWh (3445.5 MWh).

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 685.01 лв. за MWh при количество от 2891.1 MWh.  https://ibex.bg/

Спрямо стойността от 494.11 лв. (252.63 евро) за MWh за 26 юни 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 27 юни 2022 г. се увеличава до 636.06 лв. за MWh ( ръст с 28.73 %) по данни на БНЕБ или 325.21 евро за MWh.

Цената на БНЕБ остава все пак под тази в Италия (347.72 евро за MWh) и Франция (334.25 евро за MWh), включително и Унгария (340.21 евро за MWh) и съседна Гърция (327.7 евро за MWh), но над тази в Германия, където също не е ниска – 316.65 евро за MWh.

За една година, или в сравнение със стойността от 130.08 лв. за MWh, регистрирани с ден за доставка 27 юни 2021 г. цената на БНЕБ през същия ден на настоящата 2022 г. расте с 388.98 %, което е характерно и за останалите борси.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 26 юни 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 1 518.80 MWh при средно претеглена дневна цена от 476.30 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

Име              MW

АЕЦ 38,93% 2110.81
Кондензационни ТЕЦ 39,48% 2140.51
Топлофикационни ТЕЦ 4,32% 233.99
Заводски ТЕЦ 2,26% 122.5
ВЕЦ 1,62% 87.71
Малки ВЕЦ 4,02% 217.91
ВяЕЦ 0,48% 25.96
ФЕЦ 8,37% 454.03
Био ЕЦ 0,52% 28.17

Товар на РБ 3575.27

Интензитета на СО2 е 347g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.
 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща