Ръст с 10.79 %, рекордна стойност: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 584.75 лв. за MWh с ден за доставка 23 юни 2022 г.

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
693
article picture alt description

Eнергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 584.75 лв. за MWh с ден за доставка 23 юни 2022 г. и обем от 71 971.40 MWh, сочат данните от търговията. Това е повишение с 10.79 % % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 585.91 лв. за MWh, при количество от 37 532.80 MWh.

Извънпиковата енергия (34 438.60 MWh) е на цена от 583.59 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Още по темата

Борсата стартира при средна цена от 571.26 лв. за MWh и количество от 2472.6 MWh.

Най-ниската стойност е отчетена за 16 часа – 364.02 316.43 лв. за MWh (3041.1 MWh).

Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 829.58 лв. за MWh (3448.9 MWh). Много висока е и стойността постигната за 09 часа – 697.72 лв.  за MWh при обем от 3296.7 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 468.85 лв. за MWh при количество от 2906.5 MWh.  https://ibex.bg/

Спрямо стойността от 527.78 лв. (269.85 евро) за MWh за 22 юни 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 23 юни 2022 г. се увеличава до 584.75 лв. за MWh (повишение с 10.79 %) по данни на БНЕБ или 298.98 евро за MWh.

Рекордите държат Италия - 363.66 евро за MWh, Швейцария - 360.73 евро за MWh, Франция - 352.56 евро за MWh и Гърция - 313.87 евро за MWh. На другия полюс остават Испания и Португалия с постигнати цени от 149.86 евро за MWh с ден за доставка 23 юни 2022 г.

Подобни и по-високи стойности бяха регистрирани през месец март тази година. Рекордът е с ден за доставка 8 март, когато цената на БНЕБ достигна рекордните 839.61 лв. за MWh (429.29 евро за MWh). В началото на същия този месец цените се движат над 600 лв. за MWh. Цена от 824.55 лв. за MWh е регистрирана и с ден за доставка 22 декември 2021 г. (421.59 евро за MWh). Тогава също за няколко дни в сегмента "ден напред" са отчетени стойности над 660 лв. за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 22 юни 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 3 154.30 MWh при средно претеглена дневна цена от 560.60 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

Име              MW

АЕЦ 19,34% 1047.01
Кондензационни ТЕЦ 39,84% 2157.16
Топлофикационни ТЕЦ 4,48% 242.8
Заводски ТЕЦ 2,14% 115.92
ВЕЦ 19,69% 1065.9
Малки ВЕЦ 3,10% 168.05
ВяЕЦ 2,11% 114.3
ФЕЦ 8,75% 473.79
Био ЕЦ 0,54% 29.34

Товар на РБ 4193.62

Интензитета на СО2 е 361g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща