Делът на базовите централи в енергийния баланс от началото на годината към 19 юни расте с 27.11 %

Участието на ВЕЦ намалява с 31.84 на сто спрямо аналогичния период на миналата година, а на ВЕИ в преносната мрежа расте с 20.74 процента

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
935
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството на електроенергия продължава да се увеличава. Запазва се положителната тенденция по отношение на потреблението. По-високи са и резултатите за салдото (износ-внос). По-добри са и данните за участието на базовите. Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи остава положително. Водноелектрическите централи (ВЕЦ) все още държат минусово ниво. Това сочат данните от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за времето  1 януари – 19 юни (01.01.2022 г. – 19.06.2022 г.) тази година в сравнение с аналогичния период на предходната 2021 г.

Производството на електроенергия от първия ден на януари до деветнадесетия ден на месец юни тази година спрямо аналогичния период на предходната 2021 г. се повишава със 17.81 % и достига до обем от 25 150 541 MWh (плюс 17.28 % отчетени за сравнявания период до 12 юни). За сравнение, тогава производството на електроенергия е възлизало на 21 347 951 MWh.

Потреблението на електроенергия запазва положителната си тенденция и за отчитаното време от началото на годината почти до края на второто десетдневие на юни расте с 1.46 % или до обем от 18 861 586 MWh (плюс 1.46 % седмица по-рано, плюс 1.45 % преди две седмици) и, както се вижда в процентно отношение това е устойчива тенденция. Година по-рано потреблението на електроенергия е било от порядъка на 18 590 888 MWh.

Резултатите на системния оператор за салдото (износ-внос) за пореден отчетен период сочат за подобрение като в процентно отношение това е увеличение със 128.10 на сто  до обем от 6 288 955 MWh (плюс 124.83 % отчетен ръст седмица по-рано). През сравняваното време от първия ден на януари до деветнадесетия ден на месец юни миналата година салдото (износ-внос) е било в обем от 2 757 063 MWh.

Участието на базовите централи за сравняваните дни от началото на годината до 19 юни се увеличава с 27.11 %, достигайки до обем от 21 174 648 MWh (плюс 26.58 % отчетени преди седмица). За същото време на предходната 2021 г. базовите централи са участвали с  16 658 481 MWh.

Запазва се положителната тенденция за участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ)  в енергийния баланс на страната.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа за времето от първия ден на месец януари до деветнадесетия ден на юни се повишава (плюс) с 20.72 % и достига до обем от 755 116 MWh (плюс 21.64 % отчетени седмица по-рано). През аналогичния период на миналата година участието на ВЕИ в преносната мрежа е било в обем от порядъка на 625 421 MWh. Резултатите от тази година в частност се дължат на нарастващия дял на вятърните (плюс 13.72 %) и фотоволтаични (плюс 43.12 % ) централи, въпреки биомасата (минус 0.76 %).

Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) запазват положителният си дял и в разпределителната мрежа като за сравняваното време на настоящата година той се повишава (плюс ) с 16.58 % и достига до обем от 1 085 293 MWh (плюс 16.52 % отчетен ръст преди седмица). През аналогичния период от 1.01 до 19.06 на миналата година ВЕИ са участвали с обем от порядъка на 930 940 MWh. По-добрите данни за сравнявания период на тази година в частност се дължат на по-високия дял на вятърните (плюс 18.31 %) и фотоволтаични (плюс 21.50 %) централи и въпреки силния спад на биомасата (минус 21.69 %).

Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) остава на минус, но вече се наблюдава по-отчетливо подобрение на данните спрямо по-рани отчетни периоди на тази година. Така за времето от началото на годината до деветнадесетия ден на месец юни делът на ВЕЦ намалява (минус) с 31.84 % до обем от 2 135 484 MWh (минус 32.94 % отчетени преди седмица, минус 33.79 % преди две седмици ).  За сравнение, през аналогичния период на миналата година ВЕЦ участието на ВЕЦ е било с обем от 3 133 109 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща