Ръст с 5.44%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 498.47 лв. за MWh с ден за доставка 21 юни 2022 г.

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
351
article picture alt description

Eнергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 498.47 лв. за MWh с ден за доставка 21 юни 2022 г. и обем от 83 616.60 MWh, сочат данните от търговията. Това е повишение с 5.44 % % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 481.39 лв. за MWh, при количество от 44 251.10 MWh.

Извънпиковата енергия (39 365.50 MWh) е на цена от 515.57 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Още по темата

Борсата стартира при средна цена от 453.93 лв. за MWh и количество от 2885.6 MWh.

Най-ниската стойност е отчетена за 03 часа – 378.36 лв. за MWh (3121 MWh).

Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 742.59 лв. за MWh (3530 MWh).

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 601.4 лв. за MWh при количество от 3413.2 MWh. https://ibex.bg/

Спрямо стойността от 472.75 лв. (241.71 евро) за MWh за 20 юни 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 21 юни 2022 г. се увеличава до 498.47 лв. за MWh (повишение с 5.44 %) по данни на БНЕБ или 254.87 евро за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 20 юни 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 614.30 MWh при средно претеглена дневна цена от 477.47 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

Име              MW

АЕЦ 37,50% 2118.44
Кондензационни ТЕЦ 32,20% 1818.88
Топлофикационни ТЕЦ 3,53% 199.47
Заводски ТЕЦ 2,50% 141.43
ВЕЦ 7,18% 405.55
Малки ВЕЦ 3,83% 216.22
ВяЕЦ 0,45% 25.51
ФЕЦ 12,38% 699.07
Био ЕЦ 0,42% 23.93

Товар на РБ 3912.23

Интензитета на СО2 е 301g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща