Преките инвестиции нарастват до 653.2 млн. евро през първите 4 месеца на годината

Само за април потокът на преки инвестиции е отрицателен и възлиза на 229,8 млн. евро, при отрицателен поток от 47,3 млн. евро за април 2021 година, сочат предварителните данни на БНБ

Икономика / Финанси
3E news
320
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/БНБ

Преките инвестиции в страната за януари-април 2022 г., отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, е положителен в размер на 653,2 млн. евро (0,9 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт – БВП). Потокът на преките инвестиции се увеличава с 456,5 млн. евро (232 на сто) спрямо този за януари-април 2021 г. (положителен поток от 196.8 млн. евро, 0,3 на сто от БВП), сочат обявените от Българската народна банка предварителни данни.

Още по темата

Само за април 2022 г. потокът на преки инвестиции е отрицателен и възлиза на 229,8 млн. евро, при отрицателен поток от 47,3 млн. евро за април 2021 година.

Според данните на БНБ, за първите четири месеца на годината потокът на дялов капитал е положителен и възлиза на 32,5 млн. евро. Той е по-голям с 248 млн. евро от този за януари-април 2021 г., който е отрицателен в размер на 215,5 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 5,3 млн. евро, при отрицателен нетен поток от 0,3 млн. евро за януари-април 2021 г.

По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат), е положителна и възлиза на 647,2 млн. евро, при положителна стойност от 763,6 млн. евро за януари-април 2021 година.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари-април 2022 г. са от Нидерландия (485,8 млн. евро), Белгия (163,1 млн. евро) и Австрия (120,9 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци са към Люксембург (58,6 млн. евро) и Германия (56,2 млн. евро).

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари – април 2022 г. възлиза на 107.2 млн. евро (0.1% от БВП), при 62.6 млн. евро (0.1% от БВП) за януари – април 2021 г. През април 2022 г. нетният поток е положителен и възлиза на 18.2 млн. евро, при положителна стойност от 20.4 млн. евро за април 2021 година.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща