За новата златна треска по възстановяване на подводни морски ливади разказва екологът Спас Узунов

Проект за възстановяване на морски треви в Атанасовско езеро проучва ползите им за справяне с климатичните промени

Климат / България , Екология
Рая Лечева
493
article picture alt description

Пилотен проект в Атанасовско езеро за първи път започва възстановяване на вид морски треви по програма LIFE на Европейската комисия, съобщи на събитие "Пишем за климата" Спас Узунов от Българска фондация "Биоразнообразие". Опазването на водния свят е изключително важно и се оказва, че морските треви имат изключително важна роля за опазване не само на биоразнообразието, но и за справяне с промените в климата. Възстановяването на колонии от морска трева в определени басейни е изключително важно за тяхното опазване, а екипът има амбиция да обхване по-големи територии. Това е новата златна треска в консервацията, а именно възстановяването на подводни морски ливади. САЩ, Корея, Микронезия, Полинезия са лидери.

Спасяваме човечеството с естествените поглътители на въглерод

В Европа все по-често се използва този метод за възстановяване на местообитания в Европа това се случва в Италия, Гърция, Испания. В момента търсим най-подходяща технология да възстановяваме тези морски треви, сподели Узунов.

Морски треви не са водорасли, те имат основна функция за възстановяване на екосистемите и да обогатяват почвата с кислород. Могат да се използват за производство на органични торове, тъкани, те са алтернативна храна с подобни хранителни качества на ориза. Те имат сериозен потенциал като акумулатор на въглерод. Така разглеждаме изключителния потенциал на влажните зони. За съжаление, за последните 100 години сме унищожили 50 на сто от влажните зони в световен мащаб.

Морската трева солянка или стъкленка (съдържа много поташ) натрупва много соли в стъблото си и се справя със солеността на водите, където живее. растението акумулира четири пъти повече въглерод от останалите растения, които виждаме ежедневно. 

И това не са онези тинести треви, не са чужди инвазивни видове, а са естествени морски треви, които през годините се унищожават от дралиране, което превръща водните басейни в пустини.

Необходими са диги и валове, които осигуряват водна циркулация в тези лагуни.

Поглъщат 36 пъти повече въглерод от тропическите гори

Според еколога става дума за 36 пъти по-ефективно акумулиране на въглерод от тропическите гори. Те играят важната функция на мангровите гори и кораловите рифове. Почвата е на първо място по значение за съхранението на въглероден диоксид и селското стопанство може да играе ключова роля в нямаляване на ефектите от климатичните промени, нищо, че с интензивното земеделие се е превърнало и в една от причините за замърсяването на околната среда с отделяне на метан и въглероден диоксид. Почвата съдържа повече от половината от въглеродния диоксид в атмосферата, твърдят учените. 

Торфища и мочурища също са с голям потенциал за поглъщане на въглерод. Те заемат само 2% от земната територия, в България са много по-различни от Северна и Централна Европа, виждаме ги в Родопи, Витоша, Рила, Стара планина, Витоша, Пирин. Те успяват да задържат 10 пъти повече въглерод в себе си.

Но за съжаление сме последни в Европа по отделяне на средства за поддържане на биологичното разнообразие, а естествените природни ресурси могат сами да се справят с климатичните промени, ако се грижим за тях правилно, казват учените. неправителственият сектор се нужда от средства за съфинансиране на своите проекти, които имат полза за опазването на природата в цели региони от страната, коментира Узунов.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща