Средната цена базов товар на БНЕБ в сегмента "ден напред" през месец май се повишава с 15.9% до 394.64 лв. за MWh, а търгуваният обем намалява с 14.1%

В сегмента „пазар в рамките на деня“ средно претеглената цена расте с 11 % до 365.43 лв. за MWh

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1314
article picture alt description

Средната цена базов товар в сегмента „ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) през месец май в сравнение с април расте, а търгуваните обеми намаляват. Затова пък на „пазар в рамките на деня“ растат и обемите, и цените. При  пазарен сегмент “двустранни договори“ в частта доставени количества намаляват и среднопретеглената цена и количествата, а в частта изтъргувани обеми се наблюдава слабо увеличение на стойността и не особено висок спад на количествата, изтъргувани за месец май. Това става ясно от отчета на БНЕБ за месец май.

Пазар ден напред

Средната цена базов товар в сегмента „ден напред“ на БНЕБ през месец май се повишава с 15.9 % или с 54.27 лв. и достига до 394.64 лв. за MWh. За сравнение, през предходния април тя е била 340.36 лв. за MWh.

Повишение с 13.1 % - до 378.42 лв. за MWh се отчита и при средната цена пиков товар. Доста по-висок е ръстът при средна цена извънпиков товар – с 18.7 %. Така, ако през април тя е била от порядъка на 346.09 лв. за MWh, през месец май се увеличава с 64.77 лв. до 410.85 лв. за MWh.

Най-ниската цена през месец май е 26.54 лв. за MWh. За сравнение, месец по-рано тя е била едва 0.88 лв. за MWh. Това означава скок с 2915.9 % или с 25.66 лв..

При най-високата цена също се отчита  повишение – с 5.3 % или с 41.79 лв. до 830.27 лв. за MWh. През предходния април най-високата цена е достигала до 788.48 лв. за MWh.

За разлика от цените, търгуваните обеми в посочения сегмент през месец май намаляват.

Общо търгуваният базов обем през месец май достига до 2 071 088.2 MWh, което представлява понижение с 14.1 % или с 341 117.9 MWh.

Спад се отчита и при пиковият обем – с 14.9 % или със 186 977.5 MWh. Така, ако през април пиковият обем е достигал до 1 252 668.6 MWh, през месец май той се свива до 1 065 691.1 MWh.

Малко по-слаб, или с 13.3 % е спадът при извънпиковия обем, който през предходния месец май е от порядъка на 1 005 397.1 MWh.

С по 16.9 % спадат, както среднодневният, така и средно часовият търгувани количества. Според отчета на борсовия оператор среднодневният търгуван обем е от порядъка на 66 809.3 MWh (с 13 597.6 MWh по-малко от април), а средночасовият – 2 783.7 MWh/h.

Пазарните участници се увеличават и от 86 през април, през месец май  стават  88, което е ръст с 2.3%.

От отчета на борсовия оператор за търгуваните обеми в сегмента „пазар ден напред“ по вид на търговски участник става ясно, че през месец май 2022 г. осъществените покупки  на технологични разходи за електрическа енергия при пренос и разпределение са 10%, от търговците – 83 %, и от потребители – 7 %, при производителите – 0%.

Осъществените  продажби по вид на търговски участник в този сегмент са например 62 % от производители, 24 % от участници с до и над 5 MWh, а 14 % - от търговци.  

Пазар в рамките на деня

За разлика от „ден напред“, при „пазар в рамките на деня“ се отчита ръст, както на цените, така и на търгуваните количества.

Среднопретеглената цена през месец май се повишава с 11.00% или с 36.27 лв. за MWh и достига до 365.43 лв. за MWh. За сравнение, през април тя е съставлявала 329.16 лв. за MWh.

По-висока е и среднопретеглената цена пиков товар, която от 304.43 лв. за MWh през април нараства с 9.9% или с 30.02 лв. за MWh и през месец май достига до 334.45 лв. за MWh.

Увеличение с 10.6% до 407.29 лв. за MWh се отчита и при среднопретеглената цена извънпиков товар (368.21 лв./MWh през април).

Независимо от това отчетено ценово повишение, общотъргуваният базов обем в този сегмент расте със съществените 10.4% - до 87 151.6 MWh през месец май в сравнение със 78 927.5 MWh месец по-рано.

Повишение с 3.6% до 50 082.2 MWh през месец май според данните на борсовия оператор има и при пиковият обем (48 318.9 MWh през април). Извънпиковият  обаче расте със съществените 21.1 % или с 6 460.8 MWh и достига до 37 069.4 MWh през месец май.

С 6.9% през месец май спрямо април растат съответно среднодневният и средночасовият търгувани обеми. Така среднодневният търгуван обем достига до 2 811.3 MWh (2 630.9 MWh през април), а средночасовият – 117.1 MWh/h (109.6 MWh/h месец по-рано).

Пазарните участници от 71 през април се увеличават на 73 или с 2.8% през месец май в сравнение с миналия април.

Пазарен сегмент „двустранни договори“

По отношение на сегмента на двустранни договори в частта по отношение на доставените количества среднопретеглената цена намалява с 5.4 % или с 23.14 лв. за MWh през месец май спрямо април – до 402.59 лв. за MWh.

Що се отнася до общо доставените количества, при тях също се отчита спад – с 6.4 %. Така, ако през месец април те са съставлявали 646 080.0 MWh, то през месец май се свиват до 605 016.0 MWh.

При изтъргуваните количества цената леко се покачва, а количествата намаляват. Среднопретеглената цена за месец май се увеличава с 1.3 % или с 5.83 лв. за MWh до 441.49 лв. за MWh (435.66 лв. за MWh за април).

Общо изтъргуваните количества спадат с 2.9% или с 19 607.0 MWh и така отчетените през месец май са от порядъка на 652 080.0 MWh.

Броят на успешните сделки на екран  Auction е 13. Най-ниската постигната средно претеглена цена е 372.00 лв. за обем от 11 760 MWh, а най-високата – 469.18 лв. за обем от 55 200 MWh.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща