Ще прекрати ли CEZ Group арбитражното дело срещу България?

Енергетика / България
Галина Александрова
1560
article picture alt description

Държавната чешка енергийна компания CEZ Group най-вероятно ще трябва да прекрати арбитражното дело срещу България, което заведе през лятото на 2016 г. заради нарушаване на инвестиционния договор. Причината е декларация на 28-те страни членки на ЕС, че до края на годината ще анулират всички двустранни договори между държави от ЕС, които предвиждат международен арбитраж между инвеститор и държава. Страните членки на ЕС информират международните арбитражи и съдилищата, че нови арбитражи срещу държави членки на ЕС не могат да бъдат завеждани, а текущите трябва да се прекратят - а ако не се прекратят, решенията им не трябва да бъдат прилагани от съдилищата.

"Държавите-членки, които контролират предприятия, които са завели дела за инвестиционен арбитраж срещу друга държава-членка, ще предприемат стъпки съгласно националните си закони, регулиращи такива предприятия, в съответствие с правото на Съюза, така че тези предприятия да оттеглят предстоящи дела за инвестиционен арбитраж", е записано в документа.
Това е резултат от решение на Европейския съд от миналата година (Achmea v Slovak Republic C-284/16). Конкретният случай, разглеждан от съда, е за арбитражно дело между холандска фирма и държавата Словакия. Словакия е осъдена от международния арбитраж на 25 милиона евро, но отказва да плати и обжалва в немския съд, който прехвърля въпроса към Съда на ЕС.

На 6 март 2018 г. Съдът на Европейския съюз (Court of Justice of the European Union) реши, че международният арбитраж между страни членки на ЕС е незаконен. Двустранните договори за защита на инвестициите, които имат арбитражна клауза, противоречат на правото на ЕС.

"Обърнете внимание на тези подписи /вижте илюстрацията към текста - бел.ред/ , най-вече втория ред вляво - подписът на представителя на Чехия. С този подпис Чехия поема ангажимент да накара всички чешки държавни компании да спрат всички международни арбитражи, насочени срещу държави-членки на Европейския съюз", написа във Фейсбук икономистът от Институт "Отворено общество" Георги Ангелов.  Арбитражът на ЧЕЗ срещу България отпада, категоричен е той.

Публикувано във факти.бг:
Няма да има арбитраж на ЧЕЗ срещу България
Публикувано във факти.бг:
Няма да има арбитраж на ЧЕЗ срещу България

От 2016 г. насам ЧЕЗ, „Енерго Про“, и EVN заведоха арбитражни дело срещу страната заради нарушаване на инвестиционните договори. По неофициална информация  претенциите на всяко от дружествата е за около 1 млрд. лева. Според енергодружествата честите промени в законодателството и рестрикциите за инвестиционните им разходи нарушават инвестиционните им планове и междудържавните спогодби за насърчаване на инвестициите.

Причината да се предполага че от трите арбитражни дела това на ЧЕЗ ще бъде принудително прекратено е, че компанията е държавна и като такава попада под ограниченията, формализирани с подписаната декларация от страните членки на Европейския съюз, с която се ангажират да принудят всички държавни компании на прекратят всички международни арбитражни дела срещу други страни от блока, става ясно от декларацията и съобщението на сайта на Европейската комисия (ЕК).

В социалната мрежа декларацията и евентуалното прекратяване на заведения от ЧЕЗ арбитраж срещу държавата стана повод за оживена дискусия. Според някои коментари оценката не е толкова еднозначна.

"За да защити правата си компанията вместо в арбитража ще потърси правно решение в друг съд в областта на корпоративното право", смятат анализатори.

"Добре, като падне арбитража, ще ни съдят в европейски съд и пак ще ни осъдят. Може даже за повече пари", коментира Ивайло Иванов.

Според проф. Атанас Тасев трябва да се направи задълбочен правен анализ на документа. Трябва да се дефинира ясно какво е държавна компания, която ще бъде засегната от огравничението - 100% държавна ли, държавата да е мажоритарен собственик или компания, в която изобщо има държавно участие, било то и минимално, коментира той.

"Нека си отидат в съд и да съдят ако имат реални основания. Но повечето арбитражи са абсурдни и няма да издържат на съдебен контрол", е мнението на Георги Ангелов.

„Комисията приветства ангажиментите на страните членки на ЕС по отношение на правните последици от съдебното решение спрямо холандската застрахователна компания Achema и по-специално ангажимента им да прекратят всички двустранни инвестиционни договорки помежду си“, се посочва още в съобщението.

Според ЕК механизмите за уреждане на спорове, предвидени в договорите, както и прилагането в международен план на Договора за енергийната харта, са несъвместими с правото на ЕС и дискриминират европейските инвеститори.

Защитата на всички инвеститори от ЕС срещу незаконна намеса от страна на държавите членки се осигурява от правото на ЕС, което гарантира, че всички те (инвеститорите) се третират еднакво.

Инвеститорите не могат да разчитат на двустранни инвестиционни споразумения, сключени между държавите членки, се посочва още в съобщението.

Решението на ЕК в това отношение е да засили своя диалог с всички страни членки, които вече са се ангажирали да прекратят двустранните инвестиционни споразумения в рамките на ЕС.

Комисията приветства и факта, че мнозинството от тези страни са се ангажирали да предприемат действия, с които да гарантират, че Договорът за енергийната харта не може да се използва като основа за арбитраж между инвеститори и държави членки в блока.

„Ангажиментите, поети от държавите членки, осигуряват допълнителна правна яснота за инвеститорите и арбитражните съдилища и целят а предотвратят несъвместимостта на новите арбитражни решения и процедури с правото на ЕС", поясняват още от ЕК.

Повече информация можете да намерите на: https://ec.europa.eu/info/publications/190117-bilateral-investment-treaties_en?fbclid=IwAR1ucb0T_GLQiZ_s20b1y-D1bwLCmZ8H7YRrlm5T2_qd2eKUigo7sHqv_K4

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща