ЕСО представи пред учениците от ПТГ "Иван Райнов" в Ямбол своите възможности и подстанция „Златен рог“

Енергетика / България
3E news
1445
ЕСО представи пред учениците от ПТГ

Електроенергийният системен оператор проведе дни на отворените врати за учениците от 10 клас на ямболската ПТГ "Иван Райнов". Младежите посетиха подстанция "Златен рог" на дружеството, където разучаваха в детайли цялостната работа на екипите на ЕСО. Това съобщиха от преносния оператор в своя туитър профил. Посещението е част от новото партньорство на ЕСО с образователна институция за обучение на млади кадри в сектор електроенергетика. То предоставя много добър шанс на учениците от специалност „Електрообзавеждане на производството” да усвояват знания и умения в реална работна среда, както и да се реализират успешно на трудовия пазар веднага след завършването си.

Посещението бе и по проект „Подкрепа за дуалната систерма на обучение“, като учениците получиха сертификати  за този ден на пробно стажуване. На практическото занятие в ЕСО ЕАД присъства и инж. Милена Николова-старши експерт по професионално образование в РУО – Ямбол.

Именно дуалното обучение или възможността гимназистите едновременно да изучават теорията на избраната от тях професия и да практикуват наученото в истинска работна среда, е едно от основните предимства на тази специалност. Така още докато учат, учениците трупат и  практически опит, като същевременно получават възнаграждение за положения труд.

Самата спе­ци­ал­ност „Електрообзавеждане на производството” е с богати тра­ди­ции, раз­к­ри­та е в училището през 1967 г. Тя дава уни­вер­сал­на под­го­тов­ка за ра­бо­та в ел. мре­жи за нис­ко и ви­со­ко нап­ре­жение, както и по из­г­раж­да­не­, под­дръж­ка­ и ре­мон­т на елек­т­ро­съ­о­ръ­же­ния. Учениците получават трета степен на професионална квалификация  и се ре­а­ли­зи­рат в системите за електроразпределение и електропренос, където новият партньор на училището -  ЕСО ЕАД е сред най-големите работодатели.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща