Незначителен ръст с 0.25%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 378.57 лв. за MWh с ден за доставка 26 май 2022 г.

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
363
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 378.57 лв. за MWh и обем от 67 820.40 MWh с ден за доставка 26 май 2022 г., сочат данните от търговията. Това е  незнчително увеличение с 0.25 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 423.75 лв. за MWh, при количество от 35 126.10 MWh.

Извънпиковата енергия (32 694.30 MWh) е на цена от 333.38 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Още по темата

Борсата стартира при средна цена от 269.2 лв. за MWh и количество от 2608.7 MWh.

Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 170.31 лв. за MWh ( 2684.9 MWh).

Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 582.21 лв. за MWh при количество от 2739.3  MWh. Висока е и стойността, отчетена за 08 часа – 433.22 лв. за MWh (3046.9)

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 425.79 лв. за MWh при количество от 2675.3 MWh.

Спрямо стойността от 377.64 лв. (193.08 евро) за MWh за 25 май 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 26 май 2022 г. се покачва слабо до 378.57 лв. за MWh (повишение с 0.25 %) по данни на БНЕБ или 193.56 евро за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 25 май 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 1 434.80 MWh при средно претеглена дневна цена от 345.99 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW):

Име              MW

АЕЦ 20,37% 1053.88
Кондензационни ТЕЦ 51,94% 2686.55
Топлофикационни ТЕЦ 4,40% 227.82
Заводски ТЕЦ 1,67% 86.35
ВЕЦ 0,88% 45.38
Малки ВЕЦ 5,47% 283.2
ВяЕЦ 1,56% 80.68
ФЕЦ 13,15% 680.27
Био ЕЦ 0,55% 28.65

Товар на РБ 3856.96

 Интензитета на СО2 е 457g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

https://ibex.bg/

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща