Дългосрочен ръст на инфлацията и спад на БВП прогнозира световна рейтингова агенция за по-голямата част от света

Очаква се поскъпването на потребителските стоки и услуги в еврозоната да се повиши до 6.4%, а ръстът на БВП да се забави до 2.7% през 2022 година

Икономика / Анализи / Интервюта , Финанси
Георги Вулов
433
article picture alt description

Снимка: архив 3e-news/Pixabay

Международната рейтингова агенция S&P Global Ratings повиши прогнозата си за темповете на нарастване на потребителските цени и забавяне на икономическия растеж през следващите години за по-голямата част от света.

Ролята на цените на енергията и суровините

"По-високите цени на енергията и суровините ще намалят покупателната способност както на фирмите, така и на домакинствата", аргументират прогнозата си от S&P GR. Анализаторите смятат, обаче, че стремителният ръст на потребителските цени може да бъде ограничено от намаляване на спестяванията, което е особено валидно за САЩ и Европа. От двете страни на Атлантическия океан домакинствата са натрупали спестявания през най-тежкия период на COVID-19 благодарение на помощта, получена от правителствата, и липсата на възможности за харчене на пари поради карантинните ограничения.

Въпреки това, по-високите цени на енергията и суровините ще бъдат от полза за производителите, а САЩ в момента са най-големият производител на енергия в света. Според експертите на S&P GR, тези положителни ефекти обикновено се компенсират от удара върху потребителите.

Икономическият растеж

S&P GR влоши прогнозата си за растежа на БВП повечето страни и региони в света за следващите две години. "Редица макроикономически показатели се влошиха след последната ни прогноза от края на март, включително по-слабите резултати през първото тримесечие в много държави, по-високите цени на енергията и суровините, по-дългият от очакваното конфликт между Русия и Украйна, по-бързото нормализиране на паричната политика и забавянето на растежа в Китай", се казва в съобщението на S&P GR.

Сега се очаква икономиката на САЩ да нарасне с 2.4% през тази година и с 2% през 2023 г. Преди това бяха заложени увеличения от съответно 3.2 % и 2.1%. Прогнозата за еврозоната е 2.7% за 2022 г. и 2.2% през следващата година. Преди това се предполагаше, че увеличението ще бъде съответно 3.3% и 2.6%.

Очаква се БВП на Китай да нарасне с 4.2 % през тази година (при по-ранна оценка от 4.9%). В същото време прогнозата за следващата година беше подобрена от 5% на 5.3%. БВП за Азия и Тихоокеанският регион като цяло се очаква да нарасне с 4.6% през 2022 г. (преди 5.1%) и с 5% през 2023 г. (4.7%).

Икономиката на Обединеното кралство вероятно ще нарасне с 3.3% през тази година и с 1.2% през следващата, докато по-рано прогнозите бяха съответно за 3.5% и 2.3%.

Инфлационният натиск и руско-украинският конфликт

"Руско-украинският конфликт изглежда ще продължи по-дълго, отколкото очаквахме, което ще продължи да подкопава доверието и да отклонява енергийните потоци", се казва в доклада. - Съществува значителна степен на несигурност по отношение на развитието на конфликта, но досега той не е надхвърлил границите на двете държави и прякото икономическо въздействие, без да се отчитат по-високите цени на енергията и суровините, е ограничено."

Анализаторите на S&P GR признават високата степен на несигурност по отношение на обхвата, изхода и последиците от военния конфликт между Русия и Украйна. Независимо от продължителността на военните действия, санкциите и свързаните с тях политически рискове вероятно ще останат в сила за известно време. Потенциалните последици биха могли да включват смущения на пазарите на суровини - особено на петрол и газ - прекъсване на веригата на доставки, силен инфлационен натиск и голяма нестабилност на капиталовите пазари.

В САЩ се очаква инфлацията да бъде 6.7% през 2022 г. и 2.6% през следващата година в сравнение с предишните очаквания за съответно 5.6% и 1.8%. За еврозоната прогнозата е повишена от 4.9% през март до 6.4% през тази година и от 2.2% до 3% през 2023 г.

В същото време инфлацията в Китай ще бъде по-слаба, смятат анализаторите на агенцията. Според тяхната прогноза, потребителските цени в тази страна ще се повишат с 2.4% през 2022 г. (2.8% в предишната прогноза) и с 2.5% през следващата година (2.6%).

Специално за еврозоната

За разлика от март сега изглежда по-вероятно през следващите две тримесечия насрещните ветрове да преобладават над попътните. Поради това екипът на S&P GR ревизира прогнозата си за икономиката на еврозоната през 2022 г., която предполага бавен растеж през останалата част от годината и не изключва свиване на БВП през второто тримесечие.

Макар че пазарът на труда с съчетание с промените на паричната политики на банките продължават да бъдат положителни фактори, но продължителното поскъпване на енергията и храните натоварват европейските потребители. Освен това, прекратяването на огъня в Украйна може да отнеме повече време от очакваното. Това ще попречи на бързото възстановяване на доверието в страните на валутния съюз. Нарастването на дългосрочната доходност, което започна донякъде неорганизирано в Европа, ще ерозира нетното богатство и може да попречи на домакинствата да използват излишните си спестявания в толкова голяма степен, колкото се очакваше. Въпреки това, настоящият ценови шок може да ускори прехода на европейската икономика към "зелена", а "nearsoring" (преместване на бизнес операции от далечна в съседна страна) може да накара европейските корпорации да инвестират значително в местните пазари през следващите години.

Cъстоянието на облигационните пазари вероятно ще накара Европейската централна банка (ЕЦБ) да запази постепенния подход към нормализиране на паричната си политика. От S&P GR очакват ЕЦБ да повиши лихвата по депозитите от нулево до неутрално равнище от около 1.5% през първата половина на 2024 г., като я повишава на тримесечна база с по 25 базисни пункта. Според неотдавнашно съобщение на председателя на ЕЦБ Кристин Лагард вдигането на депозитната лихва може да стане още през юли. За разлика от Английската централна банка или Федералния резерв на САЩ, ЕЦБ не обмисля директни продажби на облигации като вариант за намаляване на размера на баланса си.

Ескалиращи рискове

Според анализаторите на S&P GR рисковете пред техните прогнози са се увеличили след последната им прогноза от март 2022 година и остават твърдо в низходяща посока. Те смятат, че е по-вероятно конфликтът между Русия и Украйна да се проточи и да ескалира, отколкото да приключи по-рано и да деескалира, което увеличава рисковете в посока надолу. Както и в предишната прогноза, един твърд низходящ сценарий би включвал широкомащабен търговски разрив между Русия и индустриалния комплекс на Европа с централно място в Германия, който да доведе до спад на растежа, доходите, заетостта и доверието и да се разпространи в останалата част от световната икономика.

Второто основно притеснение е, че инфлацията ще остане по-висока за по-дълго време, което ще наложи на централните банки да повишат лихвените проценти повече, отколкото се предвижда в момента, рискувайки по-твърдо приземяване, включително по-голям удар върху производството и заетостта. В един особено лош вариант на този риск инфлацията при горивата и храните би останала висока дори ако базисната инфлация (която централните банки контролират по-пряко) се понижи, което би довело до стагфлация.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща