Износът на петрол от Русия ще се понижи с 1,2% през 2023 г., цената на газа за 2022 г. ще е със 72% над тази от миналата година

Енергетика / Свят
3E news
376
article picture alt description

Износът на петрол от Русия през 2022 г. ще спадне с 1,2% до 228,3 млн. тона, на петролни продукти - с 20% до 115,3 млн. тона. Това следва от основните параметри на сценариите за социално-икономическото развитие на Руската федерация за 2023 г. и планираните периода 2024 и 2025 г., които са публикувани на сайта на Министерството на икономическото развитие на страната.

Износ

Според данните, през 2021 г. износът на петрол възлиза на 231 милиона тона, а на петролни продукти - 144,1 милиона тона.

Износът на петрол от Руската федерация през 2023 г. ще намалее до 224,8 милиона тона, като от 2024 г. се очаква увеличение. Така през 2024 г. износът на петрол се очаква да бъде 228,1 млн. тона, през 2025 г. - 229,5 млн. тона.

Що се отнася до петролните продукти, износът от Руската федерация през 2023 г. се очаква да бъде на ниво от 121,9 милиона тона, през 2024-2025 г. - на ниво от 122,9 милиона тона.

Добив

Производството на нефт и кондензат в Русия през 2022 г. според базовият сценарий ще намалее с 9,3% в сравнение с 2021 г., до 475,3 милиона тона, а на газ - с 5,6% до 720,9 милиарда кубически метра, става ясно още от основните параметри на сценариите за социално-икономическите развитие на страната за 2023 г. и за планирания период 2024 и 2025 г.

Още по темата

Добивът на петрол през 2021 г. е бил в обем от 524 милиона тона, а на газ - 763,5 милиарда кубически метра. Така спадът на показателите през 2022 г. ще бъде съответно 9,3% и 5,6%.

Според прогнозата на министерството, през 2023 г. производството на нефт и кондензат в базовия сценарий ще намалее леко до 472,8 млн. тона, но през 2024 г. ще се увеличи до 476,1 млн. тона, а през 2025 г. до 480,5 млн.

Очаква се производството на газ през 2023 г. да спадне спрямо 2022 г. до 720 милиарда кубически метра. През 2024 г. показателят може да нарасне до 730 милиарда кубически метра, през 2025 г. - до 735 милиарда.

Цената на газа от Русия за страните извън ОНД се очаква да са на ниво от 523,3 долара за 1000 куб м

Цената на газа от Русия за страни извън ОНД тази година се очаква, според базовия сценарий да е на ниво от 523,3 долара за хиляда кубически метра. Това е със 71,8% по-високо спрямо 2021 г. - 304,6 долара. Същият показател за следващите три години е по-нисък: съответно 431,1 долара, 381 долара и 336,7 долара за хиляда кубически метра.

Средните договорни цени за газ от Русия, включително за страните от ОНД, ще нараснат тази година според базовия сценарий до 453 долара за хиляда кубически метра, очаква Министерството на икономическото развитие. Това е ръст с 65,1%. Миналата година средните договорни цени бяха 274,3 долара. Що се отнася до следващите три години, цените може да бъдат съответно 374,1 долара, 334,4 долара и 295 долара за хил.куб м.

Същественото покачване на цените в Европа започна през април-май миналата година. По това време спот котировките на индекса TTF се колебаеха в диапазона от 250-300 долара за хиляда кубически метра, а в последните дни на лятото цената на договора с доставка ден напред надхвърли 600 долара за хил.куб м, а в началото на октомври премина прага от 1,000 долара.

Котировките се удвоиха през декември, но леко спаднаха в началото на годината. Историческият максимум на фючърсния пазар беше достигнат през март и възлизаше на 3892 долара. Толкова постоянно високи цени не са виждани в историята на газовите хъбове в Европа от 1996 г. насам.

Припомняме, че през април бе отчетено увеличение на цените по договорите за втечнен природен газ (LNG) за страните от Европа със 75 %.

Експорт

Що се отнася до експорта, в документа се посочва, че през 2022 г. той ще спадне с 10 % до 185 млрд. куб м. Износът на LNG обаче ще се увеличи с 5,5 % - до 30,7 млн. тона. За сравнение експортът на природен газ през 2021 г. е бил в обем от 205,6 млрд. куб м, а на LNG – 29,1 млн. тона.

Според базовият сценарий, газа за износ ще бъде в по-ниски обеми и през следващите години: прогнозата за 2023 г. е за 175 млрд. куб м, през 2024 г. – 165 млрд. куб м, през 2025 г. – 155,3 млрд. куб м.

Износът на LNG през 2023 г. ще остане на нивото от настоящата 2022 г. – 30,7 млн. тона, през 2024 г. ще се увеличи до 35,7 млн. тона, а през 2025 г. – до 37,3 млн. тона.

Предполага се, че сценариите са съобразени със заявката на ЕС за намаляване на вноса на руски петрол и газ.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща