Нарастването на разходите изпреварва ръста на приходите през първото тримесечие на 2022 година

Средният общ доход на човек от домакинство се повишава до 2006 лв., общият разход нараства до 1821 лв., сочат данните на НСИ

Икономика / Финанси
3E news
642
article picture alt description

Снимка: архив 3e-news/Pixabay

Общият доход средно на човек от домакинство през първото тримесечие на 2022 г. е 2006 лв. и нараства с 9.6 на сто спрямо същото тримесечие на 2021 година, а общият разход е 1821 лв. и се увеличава с 13.3 на сто спрямо същото тримесечие на 2021 година, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

В сравнение с предходното четвърто тримесечие на миналата година, обаче, общият доход средно на лице от домакинство на годишна база, намалява с 31 лева от 2 037 лв., а общият разход се понижава с 64 лева от 1 885 лева. В същото време на годишна база, през последното тримесечие на 2021 година общият доход средно на лице от домакинство нараства с 12.8% спрямо същото тримесечие на 2020 година, а общият разход средно на лице от домакинство се увеличава с 12.1% спрямо същото тримесечие на 2020 година.

Това показва, че нарастването на разходите да изпреварват ръста на приходите се задълбочава вече второ поредно тримесечие, тъй като общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2021 г. спрямо същия период на 2020 г. се повишава с 10.5% от 1 938 лв., а общият разход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2021 г. се увеличава с 15.2% от 1 808 лв. спрямо същото тримесечие на 2020 година.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (56,9 на сто), следван от доходите от пенсии (30,9 на сто) и от самостоятелна заетост (4,9 на сто). Спрямо първото тримесечие на 2021 г. относителният дял на дохода от работна заплата нараства с 1,7 процентни пункта. Делът на доходите от пенсии намалява с 0,4 процентни пункта, а на доходите от самостоятелна заетост - с 0,6 процентни пункта.

В номинално изражение през първото тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

- Доходът от работна заплата нараства от 1 011 на 1 142 лв. (с 12.9%);

- Доходът от самостоятелна заетост намалява от 100 на 97 лв. (с 2.6%);

- Доходите от пенсии се увеличават от 574 на 619 лв. (със 7.9%);

- Доходите от социални обезщетения и помощи намаляват от 57 на 40 лв. (с 30.9%).

През първото тримесечие на 2022 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.7%, а делът на дохода от натура - 0.3%.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (29.5%), следвани от разходите за жилище (18.8%), данъци и социални осигуровки (13.6) и транспорт и съобщения (12.1%).

Спрямо първото тримесечие на 2021 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки нараства с 1.1 процентни пункта, а на разходите за здравеопазване - с 0.6 процентни пункта. Делът на разходите, свързани със свободно време, културен отдих и образование, намалява с 0.8 процентни пункта, а на разходите за жилище - с 0.7 процентни пункта.

Като абсолютни стойности през първото тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, както следва:

- Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 456 на 537 лв. (със 17.8%);

- Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 67 на 70 лв. (с 4.0%);

- Разходите за облекло и обувки нарастват от 53 на 56 лв. (с 5.3%);

- Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 313 на 343 лв. (с 9.6%);

- Разходите за здравеопазване нарастват от 111 на 137 лв. (с 23.3%);

- Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 186 на 220 лв. (с 18.2%);.

- Разходите за свободно време, културен отдих и образование намаляват от 63 на 56 лв. (с 11.1%);

- Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 218 на 247 лв. (с 13.3%).

Като абсолютни стойности през първото тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, както следва: разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 456 на 537 лв. (със 17.8 на сто), за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 67 на 70 лв. (с 4 на сто), за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 313 на 343 лв. (с 9.6 на сто), за данъци и социални осигуровки се увеличават от 218 на 247 лв. (с 13.3 на сто).

Потребление на домакинствата

През първото тримесечие на 2022 г. потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство се променя в сравнение със същото тримесечие на 2021 г., както следва:

- Увеличава се потреблението на месо - от 9.4 на 9.5 кг, месни произведения - от 3.5 на 3.9 кг, яйца - от 39 на 40 бр., и захар - от 1.6 на 1.7 килограма;

- Намалява потреблението на хляб и тестени изделия - от 20.0 на 19.2 кг, кисело мляко – от 7.1 на 6.9 кг, прясно мляко - от 5.0 на 4.8 л, плодове - от 12.8 на 11.9 кг, зеленчуци - от 13.4 на 12.4 кг, и картофи - от 7.2 на 7.1 килограма;

- Без промяна остава потреблението на сирене, олио и зрял фасул.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща