Загубите се настаниха трайно на БФБ през май

Най-голямо понижение през отминалите три работни дни регистрира индексът на българките „сини чипове“ SOFIX (-0.96%)

Икономика / Финанси
Георги Вулов
378
article picture alt description

Трета поредна седмица (9-13 май) три от четирите индекса регистрираха загуби и само имотният BG REIT завърши с минимален ръст (+0.07%). Най-голямо понижение през отминалите пет работни дни отчете измерителят на българките „сини чипове“ SOFIX (-0.96%), следван от широкия BG BX40 (-0.32%) и равно претегления BG TR30 (-0.32%).

В предходната работна седмица (3-5 май), по-кратка заради двата официални празника – Международния ден на труда и Празника на българската армия, също три от индикторите приключиха на загуба и само имотният отново бе с минимален ръст от 0.06%. С най-голям спад завърши SOFIX (-2.20%), следван от BG BX40 (-1.79%) и BG TR30 (-1.48%).

Още по темата

Отминалият април се оказа месецът от началото на годината с преобладаващи загуби, макар че на финала, два поредни дни (28 и 29 април) и четирите индикатора регистрираха ръст между 0.59% и 1.39%. Равносемтката за четвартия месец на настоящата година е нарастване за BG REIT (+3.07%) и BG BX40 (+0.06%), а понижения регистрираха SOFIX (-1.23%) и BG TR30 (-0.46%).

Същото беше и сътношението през януари – два индекса със загуба и два с печалба: SOFIX (-2.70) и BG BX40 (-1.72%) и с ръст BG TR30 (+2.03%) и BG REIT (+1.65%). Февруари засега е най-губещият месец на 2022 година: SOFIX (-3.77%), BG BX 40 (-2.73%), BG TR30 (-1.43%) и BG REIT (-1.00%), докато март е най-печелившият: BG TR30 (+6.93%), BG REIT (+6.07%), BG BX40 (+5.84%) и SOFIX (+5.30%).

От началото на годината до 13 май равносметката е за паритет – колкото са печелившите, толкова са и губещите индекси: на загуба са SOFIX (-5.67%) и BGBX 40 (-0.88%), а на печалба са BGTR 30 (+5.12%) и BG REIT (+10.16%).

Акцент от седмицата

Отминаващата седмица би трябвало да се запомни и с коригираното търгово предложение на мажоритарния собственик „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В. (Eastern European Electric Company B.V. (EEEC), дъчерно дружество на „Еврохолд България“, създадено за сделката за придобиване на бизнеса на ЧЕЗ в България, към миноритарните акционери на двете публични енергийни дружества: Електроразпределителни мрежи Запад “ (новото име ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD) и „Електрохолд Продажби“ АД (новото име ЧЕЗ Електро България АД (CEZE), които притежават съответно 1% и 3% от капитала. Това се наложи, тъй като на 4 май Комисията за финансов надзор (КФН) забрани временно търговите предложения с аргумента, че предложителят се е позовал на некоректни данни при определянето на цените на акциите, публикуването на занижени прогнозни приходи и наличието на редица технически несъответствия.

Новото търгово предожения е за 302.56 лв./акция за остатъчния дял на „Електроразпределителни мрежи Запад“, спрямо 300.92 лв./акция в първоначалното търгово предложение. Новата цена за една акция от капитала на „Електрохолд Продажби“ е 28 433.51 лева, докато в предишното търгово предложение сумата беше 28 158.30 лева. Предстои решение на КФН, за да се реализират и последните сделки, след което двете дружества ще бъдат отписани от БФБ, както заявиха неотдавна от Еврохолд.

БФБ отчете по-висок оборот

най-вече заради пълната 5-дневна работна седмица в сравнение с по-кратката тридневна седмица (3-5 май), заради двата официални празника, при реализирани 1 933 сделки с 4 162 947 лота за 8 632 257 лева, спрямо 1 175 сделки с 1 137 794 лота за 3 684 862 лева или със 758 сделки, 3 025 153 лота и 4 947 395 лева повече.

Със сделки за над 200 000 лева завършиха 9 дружества, като най-голям седмичен оборот регистрира американската Pfizer Inc. (PFE) с 30 сделки за 704 814 евро (1 378 496 лева по курс на БНБ); ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) с 2 сделки с акции на дружеството за 1 250 000 лева; НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7) с 31 сделки за 737 870 лева; Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) с 223 сделки за 592 974 лева; Агрия Груп Холдинг АД (AGH) с 93 сделки за 546 364 лева; ТБ Ти Би Ай Банк ЕАД (TBIA) с 2 сделки с облигации на банката за 391 160 лева; Асенова крепост АД (ASKR) с 54 сделки с акции на дружеството за 366 460 лева; ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (FIB) със 134 сделки за 346 946 лева; Илевън Кепитъл АД (11C) с 37 сделки за 200 016 лева.

Освен това, 9-те дружества, които са реализирали сделки за над 200 000 лева всяко, за общо 5 810 286 лева оборот, формират 67.31% от седмичния оборот на БФБ.

След като три от четирите индекса са със спад,

губещите акции са повече от печелившите

при съотношение 58% за губещите към 29% за печелившите и 13 на сто без промяна. При другите показатели съотношението също е в полза на губещите: при емисиите (52% за губещите  към 27% за печелившите и 21 на сто без промяна), при обемите обороти (35% за губещите към 30% за печелившите и 35 на сто без промяна) и при сделките (55% за губещите към 37% за печелившите и 8 на сто без промяна).

Динамика на индексите на БФБ*

Седмичният преглед (9-13 май) показва, както вече посочихме, че три от четирите индексите са на загуба:

- при SOFIX е регистриран спад с 0.96%, спрямо понижение от 2.20% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 628 658 акции за 2 008 804 при 989 426 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 е отчетено понижение с 0.32%, спрямо спад с 1.79% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 1 151 412 акции за 3 383 549 лева при 1 679 103 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 е регистрирана загуба с 0.32%, сред като в предходната кратка седмица беше отчетено понижение с 1.48%. През отминалите пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 637 736 за 3 101 922 лева при 1 563 110 лева седмица по-рано.;

- имотният BG REIT е с минимално повишение от 0.07%, след като и в предходната седмица беше с ръст от 0.06%. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки с 112 340 акции за 269 088, спрямо 231 196 лева седмица по-рано.

Най-печелившите акции

- Проучване и добив на нефт и газ АД (NGAZ) е начело в групата на най-печелившите акции с ръст от 10.00%, след като и в предходната седмица бе в тази група със същото повишение, седмичен оборот от 31 212 лева при последна цена от 6.050 лв./акция и по-висока пазарна капитализация от 73 979 775, спрямо 67 254 341 лева седмица по-рано;

- Неохим АД (NEOH) е с повишение от 9.00%, след като в предходната седмица регистрира понижение от 8.26% и попадна в групата на най-губещите емисии, при оборот тази седмица от 186 114 лева при последна цена от 54.500 лв./акция и по-висока пазарна капитализация от 144 662 511 лева;

- Алфа България АД /варанти/ (ALFW) е с нарастване от 9.00% и седмичен оборот от 165 073 лева, при последна цена от 0.109 лв./за един варант и пазарна капитализация на емисията в размер на 21 243 145 лева;

- ЕМКА АД (EMKA) с ръст от 6.38% и седмична капитализация от 11 851 лева при последна цена от 4.000 лв./акция и пазарна капитализация от 86 798 904 лева;

- Зърнени Храни България АД (ZHBG) с повишение от 5.00% и седмичен оборот от 10 852, при последна цена от 0.210 лв./акция и пазарна капитализация от 41 088 660 лева.

Най-губещите акции

- Република Холдинг АД (HREP) е начело в групата на най-губещите емисии със спад от 20.80% и седмичен оборот от 124 763 лева, при последна цена от 1.980 лв./акция и пазарна капитализация от 3 157 589 лева;

- Илевън Кепитъл АД (11C) с понижение от 11.56% и седмичен оборот от 200 016 лева, при последна цена от 15.300 лв./акция и пазарна капитализация от 35 213 378 лева;

- ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (FIB) е отново в групата на най-губещите емисии с понижение от 8.88% и седмичен оборот от 346 946 лева, след като в предходната седмица регистрира спад с 6.14%, при последна цена от 1.950 лв./акция през отминалата седмица и по-ниска пазарна капитализация от 290 715 360 лева;

- Асенова крепост АД (ASKR) е на загуба с 6.41% и седмичен оборот от 366 460 лева, при последна цена от 14.600 лв./акция и пазарна капитализация от 62 721 688 лева;

- Алтерко АД (A4L) е със спад от 6.15% и седмичен оборот от 170 887 лева, при последна цена от 18.300 лв./акция и пазарна капитализация от 329 399 982 лева.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите три работни дни (9 - 13 май) с книжата на:

- Електроразпределителни мрежи Запад АД - ЕРМ Запад АД (новото име на ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD) са реализирани сделки на 10 и 11 май с 14 акции за 4 060 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 290.000 лв./акция и пазарна капитализация от 559 120 000 лева;

- Електрохолд Продажби АД (новото име на ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) не са реализирани сделки, като последната е била на 14 април с 24 акции за 710 400 лева, след което цената им е спаднала с 1.33% при поседна цена от 29 600.000 лв./акция и пазарна капитализация от 148 000 000 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки на 9 и 10 май с 1 000 акции за 673 лева, след което цената им се е повишила с 6.92 %, при последна цена от 0.695 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 12 759 400 от 11 933 252 лева седмица по-рано;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са реализирани сделки, като последната е била на 4 май с 41 000 акции за 59 450 лева, след което цената им се е понижила с 0.68%, при последна цена от 1.450 лв./акция и пазарна капитализация от 19 337 011 лева;

- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки с 270 750 акции за 189 556 лева, при последна цена от 0.720 лв./акция, след което цената им не се е променила и пазарна капитализация от 18 078 055 лева;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) не са реализирани сделки, като последната е била на 4 май с 10 000 акции за 33 000 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 3.300 лв./акция и пазарна капитализация от 93 552 202 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но през отминалата работна седмица не са реализирани сделки, като последната е била на 15 март с 50 лота дългови книжа за 50 000 лева, след което цената на облигациите не се е променила, оставайки на 1 000.00 лева номинал за облигация;

- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) са реализирани сделки на 9 и 10 май с 62 500 акции за 1 250 000 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 20.000 лв./акция и пазарна капитализация от 174 100 800 лева; на БФБ се търгуват и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била на 28 март с един лот дългови книжа за 1 000 лева номинална стойност, след което цената им не се е променила.

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) не са реализирани сделки, като последната е била на 12 април с 31 250 акции за 50 000 лева, след което цената им не се е променила, при следна цена от 1.600 лв./акция и пазарна капитализация от 46 268 781 лева;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 28 март с един лот дългови книжа за 1 000 лева номинална стойност, след което цената им не се е променила, при последна цена за една облигация от 1000.00 лева номинал/брой;

- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е била на 10 декември 2021 г., когато да продадени 334 дългови книжа за 334 000 лева на номинална стойност, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1 000.000 лева номинал/брой;

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот с акции и облигации на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща