Загубите отново преобладаваха на БФБ в първата кратка работна седмица на май

Най-голямо понижение през отминалите три работни дни регистрира индексът на българките „сини чипове“ SOFIX (-2.20%), следван от широкия BG BX40 (-1.79%) и равно претегления BG TR30 (-1.48%), а единствен имотният BG REIT е с минимален ръст (+0.06%)

Икономика / Финанси
Георги Вулов
538
article picture alt description

Снимка: архив 3e-news/Булфото

Втора поредна седмица (3-5 май), но много кратка заради двата официални празника (1 май – международен ден на труда и 6 май - ден на храбростта и празник на Българската армия), три от четирите индекса регистрираха загуби и само имотният BG REIT завърши с минимален ръст (+0.06%). Най-голямо понижение през отминалите три работни дни регистрира индексът на българките „сини чипове“ SOFIX (-2.20%), следван от широкия BG BX40 (-1.79%) и равно претегления BG TR30 (-1.48%).

В предходната работна седмица (19-21 април), също по-кратка заради Великденските празници, отново три от четирите индикатора завършиха на червена територия и само имотният с ръст (+0.89%). С най-голяма седмична загуба беше SOFIX (-2.55%), следван от BG BX 40 (-1.56%) и BG TR30 (-1.54%).

Отминалият април се оказа месецът от началото на годината с преобладаващи загуби, макар че на финала, два поредни дни (28 и 29 април) и четирите индикатора регистрираха ръст между 0.59% и 1.39%. Равносемтката за четвартия месец на настоящата година е нарастване за BG REIT (+3.07%) и BG BX40 (+0.06%), а понижения регистрираха SOFIX (-1.23%) и BG TR30 (-0.46%).

Същото беше и сътношението през януари – два индекса със загуба и два с печалба: SOFIX (-2.70) и BG BX40 (-1.72%) и с ръст BG TR30 (+2.03%) и BG REIT (+1.65%). Февруари засега е най-губещият месец на 2022 година: SOFIX (-3.77%), BG BX 40 (-2.73%), BG TR30 (-1.43%) и BG REIT (-1.00%), докато март е най-печеливш: BG TR30 (+6.93%), BG REIT (+6.07%), BG BX40 (+5.84%) и SOFIX (+5.30%).

Динамика на индексите на БФБ*

Седмичният преглед (3-5 май) показва, както вече посочихме, че три от четирите индексите са на загуба:

- при SOFIX е регистриран спад с 2.20%, спрямо понижение с 2.55% в предходната седмица. През отминалите три работни дни с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 301 129 акции за 989 426 лева, спрямо 1 453 624 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 е отчетено понижение с 1.79%, спрямо спад с 1.56% в предходната седмица. През отминалите три работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 557 207 акции за 1 679 103 лева, спрямо 2 899 702 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 е регистрирана загуба с 1.48%, след като в предходната кратка седмица беше отчетено понижение с 1.54%. През отминалите три работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 368 726 акции за 1 563 110 лева, в сравнение с 2 765 649 лева седмица по-рано.;

- имотният BG REIT е с повишение от 0.06%, след като и в предходната кратка работна седмица беше с ръст от 0.89%. През отминалите три работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки с 66 986 акции за 231 196 лева, спрямо 211 762 лева седмица по-рано.

След като три от четирите индекса са със спад,

губещите акции са повече от печелившите

при съотношение 48% за губещите към 44% за печелившите и 8 на сто без промяна. При другите показатели съотношението също е в полза на губещите: при емисиите (46% за губещите  и 35% за печелившите и 6 на сто без промяна), при обемите обороти (60% за губещите към 29% за печелившите и 11 на сто без промяна) и при сделките (49% за губещите към 45% за печелившите и 8 на сто без промяна).

БФБ отчете по-слаб оборот

най-вече заради много по-кратката тридневна седмица, при реализирани 1 175 сделки с 1 137 794 лота за 3 684 861 лева, спрямо 1 685 сделки с 1 840 506 лота за 13 567 685 лева или с 510 сделки, 702 712 лота и 9 882 824 лева по-малко.

Със сделки за над 100 000 лева завършиха 8 дружества, като най-голям седмичен оборот регистрира Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) с акции на дружеството за 236 802 лева; Порт флот-Бургас АД (PFB) с акции за 224 400 лева; Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER) с акции за 224 334 лева; БГ Агро АД (BGAG) с акции за 204 539 лева; Агрия Груп Холдинг АД (AGH) с акции за 168 546 лева; Неохим АД (NEOH) с акции за 134 417 лева; Формопласт АД (FORM) с акции за 132 060 лева; Монбат АД (MONB) с акции за 122 046 лева.

Освен това, 4-те дружества, които са реализирали сделки за над 200 000 лева всяко, за общо 890 075 лева оборот формират 78.23% от седмичния оборот на БФБ.

Най-печелившите акции

- БГ Агро АД (BGAG) e начело в групата на най-печелившите акции с ръст от 20.92% и седмичен оборот от 204 539 лева при последна цена от 1.850 лв./акция и пазарна капитализация от 74 661 264 лева;

- Проучване и добив на нефт и газ АД (NGAZ) е с повишение от 10.00% и седмичен оборот от 16 424 лева при последна цена от 5.500 лв./акция и пазарна капитализация от 67 254 341 лева;

- Българска фондова борса АД (BSE) е с нарастване от 3.03% и седмичен оборот от 11 026 лева при последна цена от 10.200 лв./акция и пазарна капитализация от 67 145 172 лева;

- Захарни заводи АД (ZHZA) е с печалба от 2.79% и седмичен оборот от 11 170 лева припоследна цена от 4.420 лв./акция и пазарна капитализация от 49 119 102 лева;

- Сирма Груп Холдинг АД (SGH) е с ръст от 2.00% и седмичен оборот от 61 217 лева при последна цена от 0.510 лв./акция и пазарна капитализация от 30 273 864 лева.

Най-губещите акции

- Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) е начело в групата на най-губещите емисии със спад от 10.86% и седмичен оборот от 236 802 лева при последна цена от 6.400 лв./акция и пазарна капитализация от 137 599 072 лева;

- Неохим АД (NEOH) е с понижение от 8.26% и седмичен оборот от 134 417 лева при последна цена от 50.000 лв./акция и пазарна капитализация от 132 717 900 лева;

- Спиди АД (SPDY) е със спад от 7.44% и седмичен оборот от 21 293 лева при последна цена от 112.000 лв. и пазарна капитализация от 602 293 328 лева;

- - ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (FIB) е с понижение от 6.14% и седмичен оборот от 60 296 лева при последна цена от 2.140 лв./акция и пазарна капитализация от 319 041 472 лева;

- Агрия Груп Холдинг АД (AGH) е със спад от 4.51% и седмичен оборот от 168 546 лева при последна цена от 27.500 лв./акция и пазарна капитализация от 187 000 000 лева.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите три работни дни (3 - 5 май) с книжата на:

- Електроразпределителни мрежи Запад АД - ЕРМ Запад АД (новото име на ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април със 7 акции за 2 020 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 290.000 лв./акция и пазарна капитализация от 559 120 000 лева;

- Електрохолд Продажби АД (новото име на ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) също не са реализирани сделки, като последната е била на 14 април с 24 акции за 710 400 лева, след което цената им е спаднала с 1.33% при поседна цена от 29 600.000 лв./акция и пазарна капитализация от 148 000 000 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки на 4 май с 3 800 акции за 2 470 лева, след което цената им се е понижила с 0.76%, при последна цена от 0.650 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 11 933 252 лева;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) са реализирани сделки с 41 100 акции за 59 596 лева, след което цената им се е понижила с 0.68%, при последна цена от 1.450 лв./акция и пазарна капитализация от 19 337 011 лева;

- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки с 2 750 акции за 1 972 лева при последна цена от 0.720 лв./акция, след което цената им не се е променила и пазарна капитализация от 18 078 055 лева;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) са реализирани сделка на 4 май с 10 000 акции за 33 000 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 3.300 лв./акция и пазарна капитализация от 93 552 202 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но през отминалата работна седмица не са реализирани сделки, като последната е била на 15 март с 50 лота дългови книжа за 50 000 лева, след което цената на облигациите не се е променила, оставайки на 1 000.00 лева номинал за облигация;

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) не са реализирани сделки, като последната е била на 12 април с 31 250 акции за 50 000 лева, след което цената им не се е променила, при следна цена от 1.600 лв./акция и пазарна капитализация от 46 268 781 лева;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 28 март с един лот дългови книжа за 1 000 лева номинална стойност, след което цената им не се е променила, при последна цена за една облигация от 1000.00 лева номинал/брой;

- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е била на 10 декември 2021 г., когато да продадени 334 дългови книжа за 334 000 лева на номинална стойност, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1 000.000 лева номинал/брой;

- ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A) не са реализирани сделки, като последната е била на 28 март с един лот дългови книжа за 1 000 лева номинална стойност, след което цената им не се е променила.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот с акции и облигации на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща