МАЕ очаква нови рекорди във възобновяемата енергетика

Енергетика / Свят
3E news
1180
article picture alt description

източник: IRENA

Ръстът на нови мощности на базата на възобновяемите източници на енергия (ВЕИ) в света през 2022 година отново ще е рекорден. Това посочва в своs обновен доклад Renewable Energy Market Update - May 2022 Международната агенция по енергетика (МАЕ).

„Възобновяемата енергетика ще отбележи още един световен рекорд през 2022 г., независимо от пречките, свързани с високите разходи и проблемите във веригата на доставки“, пише агенцията.

Според МАЕ през 2021 г. глобалното увеличение на нови мощности на базата на ВЕИ възлиза на почти 295 ГВт, което е рекорден показател. За тази година, по данните на МАЕ прогнозите са за още по-голям ръст. „Годишното добавяне на мощности от ВЕИ удари нов рекорд през 2021 г., увеличавайки се с 6 % до почти 295 ГВт., въпреки че предизвикателствата по отношение на веригата за доставки в резултат на пандемията, забавянето на строителството и рекордните цени на суровините продължават“, пишат експертите. Те подчертават, че се очаква разходите за слънчеви и вятърни мощности да останат по-високи, но излизат с извода за подобряване на тяхната конкурентоспособност заради увеличаването на цените на газа и въглищата.

„Очаква се, че през тази година световното увеличение на капацитета от възобновяеми енергийни източници да нарасне с над 8 %  достигайки почти 320 ГВт. Дори ако не бъдат приложени бързо растежът ще остане стабилен през 2023 г., тъй като експанзията от слънчеви мощности не може напълно да компенсира по-ниската цена от хидроенергийните централи и увеличението от вятъра.  Експертите от МАЕ отбелязват също, че този ръст от 8 % е и в резултат от политическата подкрепа в този сектор от страна на Китай, ЕС и Латинска Америка.

Новите мощности на базата на ВЕИ, въведени в експлоатация през 2022  и 2023 години според МАЕ ще помогнат за намаляване на зависимостта на ЕС от руския газ. „По-специално вятърната и слънчева фотоволтаична енергия имат потенциала за намаляване на зависимостта на енергийния сектор на Европейския съюз от руския природен газ до 2023 години“, пишат експертите на агенцията.

Приносът за намаляване на зависимостта обаче ще очаква резултати и от мерките за повишаване на енергийната ефективност и в частност от тези, които предвиждат задържане на търсенето на енергия в региона.

От МАЕ отбелязват също така, че настоящия ръст от нови мощности би бил още по-силен, ако не съществуваха проблеми с веригата на доставки. В частност, стойността на инсталациите за слънчеви панели и строителството на вятърни електроцентрали през 2022 и 223 години ще останат по-високи от годините преди пандемията от COVID.

„Докато енергийните пазари се сблъскват к широк спектър от несигурност, засиленото внимание на правителствата към енергийната сигурност и достъпност, особено в Европа дава нов тласък на усилията за ускоряване на въвеждането на решения за енергийна ефективност и технологии за използване на ВЕИ“, пишат още експертите от агенцията.

Търсенето на биогорива се възстанови през 2021 г. от ниските нива в резултат на Covid-19 до нивата близо до 2019 г. и очакваме растежът да се увеличи на годишна база с 5% през 2022 г. и с 3% през 2023 г. От друга страна, повишаването на цените на суровините и политиката на много от  страните забавя растежа в краткосрочен план, което води до 20% преразглеждане в посока  надолу на нашата предишна прогноза за растеж на търсенето на биогорива, отбелязват още от МАЕ като допълват, че нахлуването на Русия в Украйна също оказва натиск върху вече високата цена на суровините за биогорива и в частност растителните.

Докато задаващата се пазарна несигурност увеличава предизвикателствата, новият фокус върху енергийната сигурност – особено в Европейския съюз – също предизвиква безпрецедентен политически тласък към ускоряване на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. В крайна сметка прогнозата за пазарите на възобновяеми източници за 2023 г. и след това ще зависи от това дали ще бъдат въведени и приложени нови и по-силни политики през следващите шест месеца, заключават от МАЕ.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща