НЕК: Неуспешни водни проби доведоха до спирането на ПАВЕЦ „Чаира“

Енергетика / България
3E news
1253
НЕК: Неуспешни водни проби доведоха до спирането на ПАВЕЦ „Чаира“

ПАВЕЦ Чаира, снимка: НЕК.

Неуспешни водни проби, а не авария са причината за пълното спиране на ПАВЕЦ „Чаира“. Това обясняват на своята страница от Националната електрическа компания по повод на медийна публикация на в. „Капитал“ по темата. Това е и първата официална позиция, публикувана от НЕК по повод на проблемите с ремонта на енергийното бижу на държавните ВЕЦ-ове.

Според държавната компания съгласно договора за рехабилитация на ПАВЕЦ „Чаира“, сключен на 25.04.2019 г. между „Национална електрическа компания“ ЕАД (Възложител) и консорциум „ABB-Voith“ (Изпълнител), на 22.03.2022 г. се изпълнява програма за „водни“ проби. Това са пробни пускови изпитвания, при които Изпълнителят провежда тестове, за да демонстрира, че системите и компонентите работят колективно при различни товари, устойчиво с техните регламентирани параметри, както и че компонентите и системите реагират точно на преходните състояния и режими. Тези тестове бяха неуспешни и правителството обясни тогава за авария в централата, заради която ремонтът на агрегатите ще се проточи още дълго. „Техническата неизправност, която е установена след събитието, е наличието на пукнатини през цялото сечение (скъсване) на 8 от 10 статорни колони в стационарната (неподвижната част) част на турбината „спирална камера“. Към днешна дата няма установено засягане на статорната и роторната част на генератора, както и ротиращите се части на турбината“, коментират от НЕК.

Още по темата

„Предвид етапа, в който се намира агрегата, а именно предпускови изпитания, настъпилото събитие не се квалифицира като авария, а като неуспешни водни проби. При извършения превантивен оглед на първи хидроагрегат, който все още не е изведен за рехабилитация, се установиха наличието на аналогични дефекти като тези на четвърти хидроагрегат, но на по-малко статорни колони. Агрегатът не е изключен от защита и няма завишени вибрации, шум или аварийни сигнали/защити преди нормалното спиране за извършване на оглед. Въпреки това, с оглед превенция на бъдеща авария, както и с оглед защита на работещите служители в централата, агрегатът е изведен от разполагаемост до установяване на причината и отстраняване на последствията. Ето защо и двете събития не могат да се квалифицират като авария“, обясняват в своята публикация от НЕК.

И продължават: „Без да изпадаме в подробности по разследването на инцидента, следва да се има предвид, че до този момент нито една хипотеза не може да бъде доказана. Данните от мониторинговите системи не показват отклонение, от което може да се предположи, че причината за събитието е натрупването на няколко фактора, настъпили по едно и също време, извън контролираните параметри на нормална работа на хидроагрегата. За установяване на причината НЕК използва и експертизата на специалисти от академичните среди, както и ще разчита на независими компании с опит в сферата на хидравличните машини, които да направят необходимите изследвания по отношение на изпълнените ремонтни дейности, строителство и експлоатация на централата“. Припомняме, че проверка на инцидента в ПАВЕЦ „Чаира“ в момента се извършва от полицията и Държавна агенция „Национална сигурност“. Заради инцидента централата не може да работи пълноценно и с четирите си хидроагрегата. От съобщението на НЕК не става ясно кога се очаква да бъде възстановена работата на помпено-акумулиращата централа.

Според НЕК в публикацията има и проблем с твърденията за финансовите приходи на ПАВЕЦ „Чаира“. „Дори при най-оптимистични допускания на стойностите и количествата електрическа енергия в режим на консумация и последваща генерация, подобен положителен финансов резултат е невъзможен. Съпоставката на отчетните данни за ПAВЕЦ Чаира през годините също показват практическа невъзможност за постигане на цитираната печалба. В допълнение, НЕК е публична компания и информация за финансовия резултат по дейности може да бъде намерена във финансовите ни отчети, които са публични“. Последният публичен отчет на компанията е за третото тримесечие на 2021 г. и обхваща период, в който все още не бяха достигнати пиковите зимни цени на електроенергията в Европа.

„НЕК е един от основните участници на електроенергийния пазар и участва на регулирания пазар на електроенергия, доставяйки електрическа енергия на крайните снабдители и на потребителите, които не са се възползвали от правото да сменят своя доставчик. Тези продажби съставляват приблизително 77% от общите продажби на дружеството и произтичат от задължения, наложени му от Закона за енергетиката. Дружеството осъществява и сделки на свободния пазар (на БНЕБ) и предоставя разполагаемост за първично, вторично /автоматично и ръчно/ регулиране на честотата и обменните мощности въз основа на тръжните процедури, обявени от оператора на електроенергийната система. За осъществяването на всички тези дейности НЕК управлява водните ресурси изключително отговорно и внимателно, при спазване на регулаторната рамка на КЕВР, съобразно рамките на законовите приоритети и утвърдените месечни лимити за водни обеми от МОСВ. Обръщаме внимание, че оптималният воден баланс на месечна и годишна база се постига чрез планирано покриване на пиковете на системата, без допускане на излишен преразход на воден ресурс. Важно е да се отбележи, че основно балансиращи мощности като ПАВЕЦ „Чаира“ са предназначени за регулиране на излишъка от енергия в системата. Поради спецификата на работа на ПАВЕЦ в помпен режим на работа, среднодневната нетна консумация е по-голяма от среднодневната нетна генерация, от което следва, че количеството енергия в системата ще намалее драстично при използване на централата без наличие на излишък“, обясняват от НЕК.

Количеството снежни запаси по отношение на водосбора на язовир Белмекен към 05.05.2022 г. е приблизително в размер на 35 млн.м3, като във всички язовири на каскадата „Белмекен – Сестримо“ е предвиден необходимият свободен обем за поемане на притока, така че този ресурс да се преработи енергийно на 100%. По отношение на изведените мощности, свързани с рехабилитацията на каскада „Белмекен-Сестримо-Момина клисура“, разполагаемата мощност е 585 MW (79,59% от общата максимално възможна разполагаема мощност 735 MW), с които НЕК изпълнява всички свои задължения по лицензионните дейности, обяснявата от обществения доставчик в своята публикация.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща