Новият Консултативен съвет за Европейската зелена сделка се очаква да заработи до месец

До 5 май тече обществено обсъждане за създаване на съвета и приемане на правилник за неговата работа

Климат / България , Екология
Рая Лечева
1305
article picture alt description

Снимка: 3eNews

Новият Консултативен съвет за Европейската зелена сделка се очаква да заработи до месец. До 5 май тече обществено обсъждане за създаване на съвета и за правилник за организация на неговата дейност, пише в сайта за обществени консултации strategy.bg.

През последните близо две години Консултативният съвет реално не функционира, защото неговият състав се определя от действащото правителство. Новият съвет ще се сформира, за да отговори на очакванията за създаване на актуален и действащ състав на Консултативен съвет към заместник министър-председателя по климатични политики, който да подпомага изпълнението на целите на правителството за развитие на Европейската зелена сделка и за реализиране на националните приоритети в областта на енергийната и климатична сигурност, ускореното устойчиво икономическо развитие, социалната справедливост, опазването, възстановяването и адаптирането на околната среда. Това е начин да се реализира хоризонталния подход при решаване на проблемите, свързани с климатичните промени и зелената трансформация по пътя към Зеления преход на България.

Част от целите му ще бъдат също да координира консултативния процес и дискутиране на предложения за решения и изготвяне
на детайлни анализи и модели по отношение на европейските цели за неутралност към климатичните изменения за 2030 и 2050 г. и промените в законодателството свързани със законодателния пакет „Подготвени за цел 55“ съвместно със заинтересованите
страни.  Ще реализира взаимодействието със заинтересованите страни с доказан опит и капацитет за идентифициране и прилагане на решенията свързани с декарбонизацията на икономиката и постигане целите за климатична неутралност. Ще работи по актуализиране на националните планове, позиции и стратегически документи, произтичащи от Съобщението на ЕК за зелената сделка. Консултативният съвет ще инициира и трябва да постига целите на реформите, свързани със зеленият компонент в Националния план за възстановяване и устойчивост.
Съветът се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове. Председател на Съвета е заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите. Заместник-председател на Съвета е министърът на енергетиката или определен от него заместник-министър на енергетиката и ще влизат представители на всички министерства, ще участват представители на работодателските организации, синдикати и неправителствен сектор. Секретарят на Съвета се определя със заповед на министър-председателят по предложение на заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите.

Към Консултативния съвет за Европейската зелена сделка се създават седем ресорни комисии:

1. Комисия за енергиен преход;

2. Комисия за устойчива мобилност;

3. Комисия за енергийна ефективност и преодоляване на енергийната бедност;

4. Комисия за таксономията и устойчивите финанси;

5. Комисия за развитие и прилагане на иновациите кръговата и биобазирана икономика;

6. Комисия за адаптация към климатичните промени, опазване и възстановяване на биоразнообразие и интегрирането на решения, базирани на природата;

7. Комисия за публичност и комуникации на посланията за зеления преход, декарбонизацията, зелената сделка и климатичните промени.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща