Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ пуска облигации за 40 млн. лева на БФБ

В момента се търгуват 6 925 156 акции на дружеството със специална инвестиционна цел, от стартиралата на 22.06.2007 година емисия

Икономика / Финанси
Георги Вулов
220
article picture alt description

Снимка: архив 3e-news/Булфото

Комисията за финансов надзор (КФН) одобри проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, гр. Варна, на заседанието си, проведено на 28 април.

Емисията е в размер на 40 000 000 лева, разпределени в 40 000 бр. обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална стойност на една облигация 1 000 лева, с плаващ лихвен процент, равен на сумата от 6-месечен EURIBOR + надбавка от 3%, но общо не по-нисък от 2.8%, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 27.10.2021 г. и дата на падеж 27.10.2030 г., с ISIN код BG2100013213.

КФН вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от небанковия финансов регулатор, с цел търговия на регулиран пазар. На БФБ в момента се търгуват 6 925 156 акциите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ от стартиралата на 22.06.2007 година емисия. Последната сделка с тези акции е регистрирана на 26 април, при изтъргувани 20 акции за 424 лева, след което книжата на поскъпнали с 0.95%.

От началото на годината цената на акциите на АДСИЦ-а са изтъргувани 54 774 акции за 1 131 739 лева, след което цената им е поскъпнала с 6.00% при последна цена от 21.200 лв./брой и пазарна капитализация от 146 813 307 лева.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща