МОСВ: ВЕЦ „Ивайловград да се съобрази с постъпващия в язовира приток както е записано в графика за април

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив извършва проверка на язoвир Ивайловград и при нарушения ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.

Климат / България , Екология
3E news
637
article picture alt description

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, извършва проверка на язовир Ивайловград на място, в случай на нарушение в условията за използване на водите от него, ще бъдат предприети съответни административно-наказателни мерки. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) в отговор на въпроси на 3eNews за действията, които са предприети заради продължаващото спадане на нивото на язовир Ивайловград и измирането на риба в него. Днес имаше протест на хора в района, които поискаха да се намери трайно решение на въпроса.

Към 26.04.2022 г. язовир Ивайловград е с наличен обем 111,225 млн. м3, което представлява 71% от общия му обем. За сравнение на същата дата през април 2021 г. обемът в язовира е 99,212 млн. м3, което представлява 63,3% от общия му обем. Постъпилият до 26 април приток е в размер на 77,659 млн. м3, при съответен разход за периода – 73,770 млн. м3.

В месечния график за април 2022 г. е поставено условие „режимът на работа на ВЕЦ „Ивайловград“ да е съобразен с постъпващия в язовира приток“, допълниха от МОСВ. До 20 април средно денонощният приток съответства на средно денонощния разход в съответствие с поставеното в месечния график условие. По-големи амплитуди на водното ниво се наблюдават на 21 и 22 април 2022 г., когато разходът е надвишавал притока към язовира.

От МОСВ обясниха още, че язовир „Ивайловград“ е комплексен и значим язовир, който е третото стъпало на каскада „Арда“, включваща още язовир Кърджали и язовир Студен кладенец. Каскада „Арда“ регулира големия и силно вариращ сезонен отток на р. Арда.

Водите от язовир Ивайловград се използват за електропроизводство, като чрез месечен график се определят лимити вода за производство на електроенергия в съответствие с прогнозните притоци за месеца.

В язовира се отглеждат риби чрез садкови стопанства, които не са застрашени при регистрирания обем в язовира. В допълнение в язовир Ивайловград има учредени две аварийни зони за преместване на садките в случай на извънредни обстоятелства.

Язовир Ивайловград не е определен като обект за зарибяване съгласно заповедта на министъра на земеделието, която се издава на основание чл. 22а, ал. 6 от Закона за рибарство и аквакултури.

България има задължение за осигуряване на водни количества за напояване в съседна Гърция, което произтича от Спогодбата за уреждане на висящите финансови въпроси и развитие на икономическото сътрудничество между Народна Република България и Кралство Гърция (Обн. ДВ. бр. 87 от 3 ноември 1964 г.). Според спогодбата водни обеми от язовир Ивайловград за напояване в Гърция се подават от месец май.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща