Учени предупреждават, че изтичане на H2 в атмосферата трябва да се контролира, тъй като води до затопляне на климата

Енергетика / Свят
3E news
2803
article picture alt description

източник: Fugitive Hydrogen Emissions in a Future Hydrogen Economy

Водородът се разглежда като ключово средство за декарбонизация на световната икономика. Зеленият водород (H2), произвеждан чрез използването на възобновяеми източници на енергия може да се използва в много сектори за замяна на традиционните горива, при изгарянето, на които се емитира въглероден двуокис (CO2).

Дали обаче водородът е безопасен за климата на този етап все още е според въпрос. Две нови британски изследвания показват, че попадането на големи количества водород в атмосферата може в определена степен (макар и косвено) да подпомага глобалното затопляне.

Проблемът е в това, че водородът може да си взаимодейства с други газове и пари, предизвиквайки отрицателни за климата ефекти. „Всяко изтичане на водород ще повлияе на състава на атмосферата (с последици за качеството на въздуха) и ще има косвен ефект на затопляне върху климата.

В частност се отбелязва, че водородът подпомага „продължаването на живота“ на атмосферния метан, който е мощен парников газ, но за разлика от „многогодишният“ СО2 остава в атмосферата около 20 години. . Водородът реагира със същите тропосферни окислители, които „почистват“ метана от атмосферата, намалявайки количеството на свободните хидроксилни радикали (почистващи агенти).

Следователно концентрацията на метан се увеличава и той остава в атмосферата по-дълго.

Освен това присъствието на водород увеличава концентрацията както на тропосферния озон, така и на стратосферната водна пара, засилвайки ефекта на "радиационното въздействие", който също повишава температурата.

Авторите на изследването Atmospheric Implications of Increased Hydrogen Use изчисляват, че „потенциалното глобално затопляне от H2 е равно на 11 с грешка от плюс/минус 5, тоест, намира се в интервала от 6 до 19. Това означава, че за 100-годишен период тон водород в атмосферата нагрява Земята 11 пъти повече (с посочената грешка) от тон СО2.

Учените изхождат от това, между един и десет процента от целия водород ще „изтича“ в атмосферата и това ще доведе до някои неблагоприятни климатични ефекти.

Според някои коментари предпоставките, на които се базира това изследване не изглеждат твърде реалистични. Посочва се, че авторите секторът на недвижимите имоти ще преминат на 100 % водород, въпреки че е ясно, че това няма как да се случи. Още повече, че изследвания вече показват, че H2 не е ефективен за топлоснабдяването на сградите. Не е реално и очакването на преминаването на 50 % от транспорта на водород.

Според другото изследване Fugitive Hydrogen Emissions in a Future Hydrogen Economy, използването на настоящите водородни технологии може да доведе „до много съществени изтичания“ на H2, но „за намаляването им ще могат да се прилагат относително прости процедури“.

Основният сценарий на този доклад предполага, че от 1 до 1,5 процента от общи водород „ще изтича“ в атмосферата, като половината от тях ще се падат на транспортирането на газа.

Авторите на изследванията посочват, че резултатите не означават отказ от използването на H2. Увеличението на емисиите на парникови газове в еквивалент към CO2 от 1% и 10% изтичане на H2 компенсира само около 0,4% и 4% от количеството за намаление на емисиите на CO2 поради прехода към зелен водород, изчисляват те.  В този смисъл негативните ефекти върху климата от изтичане на водород са сравнително незначителни, но е важно тези потенциални течове да се контролират и понижават.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща