Омбудсманът препоръча на КЕВР да публикува исканията на дружествата за нови цени на тока и парното

Енергетика / България
3E news
618
article picture alt description

Източник: Омбудсман на Република България.

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Станислав Тодоров, в която поиска от регулатора да публикува на сайта на комисията заявленията за цените на дружествата от секторите „Електроенергетика“ и „Топлоенергетика“ за новия регулаторен период – 1 юли 2022 г.- 30 юни 2023 г.

Омбудсманът подчертава, че съгласно действащата нормативна уредба срокът за постъпване на тези ценови предложения вече е изтекъл на 31 март 2022 г. „В изпълнение на чл. 15, ал. 2 от Закона за енергетиката, досегашната практика на енергийния регулатор беше заявленията за цени да бъдат публикувани още в първите дни на м. април – непосредствено след постъпването им в КЕВР. С притеснение отбелязвам, че до момента заявленията за цени на дружествата от секторите „Електроенергетика“ и „Топлоенергетика“ за новия регулаторен период не са публикувани на сайта на Комисията“, пише общественият защитник и пита какви са причините това да не се случва.

Проф. Ковачева е категорична, че процесът на ценообразуването трябва да бъде максимално публичен и прозрачен и настоява КЕВР в най-скоро време да публикува ценовите предложения, за да могат всички заинтересовани страни – битови клиенти, организациите на потребителите и енергийните експерти, да се запознаят със заявленията за нови цени и мотивите към тях.

„Очаквам в разумно кратък срок да ме запознаете с вижданията си относно времевия график за оповестяване на ценовите предложения на лицензиантите, както и относно осигуряването на прозрачност в процеса на ценообразуването в двата сектора за новия регулаторен период“, пише още Диана Ковачева.

Според нея в момента е най-важно постигането на социално поносими цени на природния газ, електрическата и топлинната енергия за домакинствата, затова препоръчва да не се допуска съкращаване на времето за широк обществен дебат.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща