ЕК ще защитава интелектуалната собственост на характерни регионални занаятчийски и промишлени продукти

Точно както горнооряховския суджук, ножовете от Солинген и порцелана от Лимонаж ще бъдат обявени за уникални

Свят
3E news
519
article picture alt description

Източник: pixabay

Европейската комисия предложи първа по рода си рамка за защита на интелектуалната собственост за занаятчийски и промишлени продукти, които почиват на оригиналността и автентичността на традиционните практики от техните региони. Тази рамка ще обхване продукти като стъклото от Мурано, туида от Донегал, порцелана от Лимож, ножарските изделия от Солинген и керамиката от Болеславец. Въпреки че тези продукти се ползват с име и репутация в Европа, а понякога и в световен мащаб, досега производителите не са разполагали със защита на означенията на ЕС, която обвързва произхода и репутацията на техните продукти с тяхното качество.

Предвид успеха на системата за географските означения за вина, спиртни напитки и селскостопански продукти, с днешното предложение за регламент ЕК има за цел да даде възможност на производителите да защитават занаятчийските и промишлените продукти, свързани с техните региони и с техните традиционни знания и умения, както в Европа, така и извън нея. Регламентът, който предвижда защита на означенията на ЕС, ще улесни потребителите да разпознават качеството на тези продукти и да правят по-информиран избор. Той ще спомогне за насърчаването, привличането и запазването на умения и работни места в европейските региони, като допринася за тяхното икономическо развитие. Предложението също така ще гарантира, че традиционните занаятчийски и промишлени продукти ще бъдат поставени на равна нога със защитените географски означения, които вече съществуват в селскостопанската сфера. 

Маргрете Вестегер, изпълнителен заместник-председател с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера“, заяви: „В много европейски региони съществува неизползван потенциал за работни места и растеж. По-специално в сектора на занаятите и промишлеността много МСП са развили и усъвършенствали производствените си умения от поколение на поколение, но не разполагат със стимули и ресурси за тяхното разгръщане, особено извън граница. Защитата, предоставяна от географските означения за занаятчийски и промишлени продукти, ще насърчи както регионите, така и производителите да бъдат конкурентноспособни в континентален и световен мащаб.“

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон заяви: „Европа има изключително наследство от световно признати занаятчийски и промишлени продукти. Време е тези производители да се възползват от ново право на интелектуална собственост, както производителите на храни и вино, което ще повиши доверието и видимостта на техните продукти, гарантирайки автентичност и репутация. Днешната инициатива ще допринесе за създаването на квалифицирани работни места, особено за МСП, и за развитието на туризма, включително в селските или икономически по-слабите райони.“

Според Брюксел, предложението за новия регламент ще:

  • Установи защита в целия ЕС за географските означения на занаятчийски и промишлени продукти, за да се помогне на производителите да защитават и прилагат правата върху интелектуалната собственост на своите продукти в целия ЕС. Новият регламент също така ще улесни действията срещу фалшивите продукти, включително тези, които се продават онлайн. С него ще се обърне внимание на съществуващите понастоящем на национално равнище разпокъсани и частични защитни мерки.
  • Създаде условия за опростена и икономически ефективна регистрация на ГО за занаятчийски и промишлени продукти чрез установяване на двустепенен процес на подаване на заявления. Това би изисквало производителите да подават своите заявления за ГО до определените органи на държавите членки, които след това ще подадат успешните заявления за допълнителна оценка и одобрение до Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO). За държавите членки, които не разполагат с национална процедура за оценка, ще бъде възможна и процедура за пряко подаване на заявления до EUIPO. Освен това предложението дава възможност на производителите лично да декларират съответствието на своите продукти със спецификациите на продуктите, което прави системата по-лека и по-евтина.
  • Позволи пълна съвместимост с международната защита на ГО, като се даде възможност на производителите на регистрирани занаятчийски и промишлени географски означения да защитават своите продукти във всички държави, подписали Женевския акт за наименованията за произход и географските указания в рамките на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), към който ЕС се присъедини през ноември 2019 г. и който обхваща занаятчийските и промишлените ГО. Същевременно вече ще бъде възможно да се защитят съответните ГО от трети държави в рамките на ЕС.
  • Подпомогне развитието на селските и други региони в Европа чрез предоставяне на стимули за производителите, особено МСП, да инвестират в нови автентични продукти и да създават пазарни ниши. Предложеният регламент също така ще спомогне за съхраняването на уникални умения, които в противен случай биха могли да изчезнат, особено в селските и по-слабо развитите региони на Европа. Репутацията на новите ГО би била от полза за регионите. Това може да допринесе за привличането на туристи и за създаването на нови висококвалифицирани работни места в регионите, като същевременно се стимулира икономическото им възстановяване.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща