Ролята на регулаторите във връзка със сигурността на енергийните доставки и високите цени на пазарите на енергия дискутираха CEER и ACER

Енергетика / България
3E news
652
article picture alt description

източник: пресцентър на КЕВР

Ролята на регулаторите във връзка с предизвикателствата, свързани със сигурността на енергийните доставки и високите цени на енергоносителите бяха тема в заседания на Съвета на европейските енергийни регулатори /CEER/ и Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори /ACER/. Двете организации обединяват усилията на ръководителите на енергийните регулатори на страните-членки за изпълнение на национално ниво на целите на енергийната политика на ЕС и интеграцията на пазарите в Общността с цел създаване на единен европейски енергиен пазар на електроенергия и природен газ. Председателят на КЕВР Станислав Тодоров участва в заседанията, които се проведоха на 5 и 6 април тази година в Париж, информират от пресцентъра на енергийния регулатор.

Като платформа за сътрудничество и обмяна на най-добри практики между европейските национални енергийни регулатори на заседанието на CEER бяха дискутирани въпроси, касаещи актуални аспекти на регулаторните политики. Участниците обсъдиха доклад за LNG услугите от малък мащаб в ЕС, в който бяха представени заключенията от сравнителния анализ за наличните LNG услуги, условията за достъп до тях и тарифите в различни европейски LNG терминали. Дискутирано беше и практическото прилагане на обновеното законодателство на ЕС, засягащо пазара на природен газ и опита на националните регулаторни органи по отношение на динамичното регулиране в отговор на промените в енергийната система.  Сред останалите теми на срещата на CEER бяха киберсигурността в енергийния сектор, както и ролите на операторите на разпределителни системи, определени в Пакета за чиста енергия.

Ръководителите на националните регулатори участваха на 6 април в среща на Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори /ACER/. Като орган на Общността, създаден съгласно законодателството на Третия енергиен пакет, Агенцията е независима организация, която предоставя рамка на ниво ЕС за сътрудничество между регулаторите и има ключова роля в интеграцията на пазарите на ЕС за електроенергия и природен газ. 

Ръководителите на националните регулатори участваха в Кръгла маса, посветена на високите цени на пазарите на енергия и сигурността на доставките. Проведени бяха дискусии по обновеното законодателство на ЕС, засягащо пазара на природен газ, и оценката на модела на електроенергийния пазар в ЕС, която в момента ACER извършва по поръчка на ЕК.

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща