Стартира изследване за влиянието на ВЕИ върху почвите и биоразнообразието

Проектът е дългосрочен и обединява водещи организации от науката и бизнеса в България

Енергетика / България , Зелен преход
3E news
784
article picture alt description

Агроволтаичен парк в Кипър.

Източник: 3eNews, архив.

Тази пролет стартира дългосрочен проект за изследване на въздействието върху почвите, екосистемите и биоразнообразието, свързано с изграждането на мащабни централи за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Инициативата е плод на тристранно сътрудничество между Селскостопанска академия (ССА), Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ-БАН) и Асоциация за производство, съхранение и търговия на електроенергия (АПСТЕ).

Предвижда се проектът да бъде с хоризонт отвъд 2030 г. и да обхване както съществуващи електроцентрали, така и бъдещи ВЕИ мощности. Първата част на изследването включва анализ и оценка на състоянието на почвите и биоразнообразието в рамките на вече изградени и опериращи енергийни проекти, спрямо прилежащи площи в близост до зелените централи. Паралелно ще стартират и дългосрочните дейности, при които изследванията и анализите ще бъдат насочени към терени, върху които предстои да бъдат изградени нови възобновяеми мощности.

Още по темата

Проектът предвижда осъществяването на системно наблюдение, оценка и прогноза на измененията на качеството на почвата и биоразнообразието за съответните територии. Целта е да бъде регистрирано състоянието на почвите и екосистемите преди изграждане на обектите, а в последствие - да се проследи влиянието на възобновяемите централи след въвеждането им в експлоатация. Резултатите и заключенията ще бъдат описвани в ежегодни доклади, които ще бъдат публично достъпни в специална онлайн платформа.

„Провеждането на теренни проучвания и дългосрочен мониторинг играят важна роля в дейностите по опазването на биоразнообразието и екосистемите. Сътрудничеството с колегите от Селскостопанска Академия и АПСТЕ ще помогне за разширяване на фокуса на изследванията и за по-широко обхватна оценка на ползите и предизвикателствата, свързани с очакваното засилено навлизане на слънчеви и вятърни централи в България“, заяви Професор Павел Зехтинджиев от ИБЕИ-БАН.

„Опазването и устойчивото развитие на почвите в България е сред стратегическите приоритети за страната ни. Приветстваме сътрудничеството между академичната общност и неправителствения сектор, защото то ускорява трансфера на знания и прилагането на добри практики за опазване на почвите и биоразнообразието от страна на инвеститорите във възобновяема енергия“, заяви проф. Мартин Банов, Председател на Селскостопанска Академия.

„Европейският Съюз е изправен пред безпрецедентна комбинация от кризи - климатична, ценова и енергийна. ВЕИ са ключови за решаването и на трите проблема, защото произвеждат чиста енергия на ниска цена и намаляват зависимостта ни от вносни горива. Очаква се Европа да достигне един терават възобновяеми мощности до 2030 г. Над 7 хиляди мегавата нови вятърни и слънчеви централи ще бъдат изградени в България до края на десетилетието“, сподели Никола Газдов, Председател на АПСТЕ.

„Длъжни сме да направим необходимото, така че инвестициите в нови ВЕИ да не бъдат рисков фактор, а активно да допринасят за опазване на почвите и околната среда. Благодарни сме за възможността да работим съвместно с водещите научни организации в сектора - Селскостопанска Академия и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН“, допълни Газдов.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща