АПСТЕ предлага три ключови мерки за реализиране на потенциала на слънчевата и вятърната енергия у нас

Енергийната политика за развитие на ВЕИ е политика за сигурност

Енергетика / България
3E news
847
article picture alt description

Соларният парк край пловдивското с. Караджалово е най-големият у нас.

Източник: 3eNews, архив.

Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия (АПСТЕ) изразява своето дълбоко безпокойство от военните действияв Украйна.  Те са трагично напомняне, че енергийната политика е неразделна част от политиката за сигурност. Така започва отвореното писмо на Асоциацията, свързано с енергийната политика, която се предлага за развитие на мощностите на зелена енергия у нас.

"Обръщаме се към управляващи и опозиция в България с искане да стартират спешни реформи за повишаване на енергийната независимост на страната ни чрез ускорено навлизане на чиста енергия. Премахването на бариерите пред изграждане на нови електроцентрали използващи възобновяеми източници на енергия (ВЕИ) вече не е само мярка за привличане на инвестиции, а първостепенен въпрос на националната ни сигурност.

Ускоряването на енергийния преход към ВЕИ днес е по-важно от всякога. Възобновяемите източници са евтини и мащабируеми. Те са и най-бързият начин за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива и повишаване на енергийната сигурност на България", убедени са от АПСТЕ.

Слънцето и вятъра са налични и широко достъпни в цялата страна, а новите ВЕИ проекти днес произвеждат електроенергия на цена между 3 и 5 пъти по-ниска от текущите борсови котировки.Благодарение на ВЕИ, България може едновременно да повиши енергийната си независимост и да смекчи дългосрочните рискове за цените на електроенергията, която плащат индустрията и домакинствата.

Еврокомисарят по енергетиката Кадри Симсoн заяви преди броени дни, че ЕС трябва да „увеличи дела на възобновяемите енергийни източници толкова бързо, колкото е технологично възможно“. Сходно мнение изрази и финансовият министър на Германия, който наскоро нарече ВЕИ „енергията на свободата“.

България все още има възможност да привлече инвестиции за поне 500 МВ нови възобновяеми мощности през 2022 г. и над 2000 МВ през 2023 г. За целта, в следващите седмици трябва да се приеме облекчен режим за реализация на нови проекти за производство и съхранение на чиста енергия.

АПСТЕ предлага три ключови мерки  за реализирането на огромния потенциал наместната слънчева и вятърна енергетика:

1. Приемане на приоритетен статут за инвестициите във възобновяеми енергийни източниции третирането им като проекти от национално значение.

2. Опростяване на административния режим за нови проекти за производство на електроенергия от ВЕИ. Съществуващите процедури за издаване на разрешителни са твърде дълги,ненужно сложни и възпрепятстват ускореното внедряване на слънчева и вятърна енергия в енергийния микс на България.

3. Създаване на стимули за привличане на инвестиции в производство на технологии, компоненти и интегрирани решения за слънчевата и вятърната индустрии, както и за производството на системи за съхранение на енергия в България.

Ускоряването на енергийния преход гарантира енергийна сигурност, хиляди работни места и стабилни цени на енергията за България. Страната ни разполага и с всички предпоставки да заеме важна роля във възраждането нае вропейска верига за доставки в областта на чистата енергия и декарбонизацията на икономиката.

"България има уникален шанс да бъде сред лидерите в ЕС и да намали устойчиво енергийната си зависимост от внос на изкопаеми горива–нека се възползваме от него!", категорични са от АПСТЕ.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща