„Великденският енергиен пакет“ на Германия пак вдига целите за ВЕИ

Енергетика / Свят
3E news
920
article picture alt description

източник: IRENA

Правителството на Германия публикува редица нови законодателни инициативи под названието „Великденски пакет“, насочени към ускоряване на развитието на възобновяемите енергийни източници. Предложенията се обясняват от една страна с климатичните заплахи, а от друга с необходимостта от осигуряване на енергиен суверенитет.

Както е известно, Германия е сред страните с най-развит сектор от ВЕИ и винаги е постигала целите в по-ранни от заложените срокове, в резултат на което целите винаги се завишават.

Така например, през втората половина на 2019 г.правителството утвърди „Програма за защита на климата“, в който се предвижда разширяване на слънчевата енергетика до 98 ГВт през 2030 г. През ноември 2021 г. в новото коалиционно споразумение целта беше вдигната до 200 ГВт. За сравнение, през миналата година слънчевите електроцентрали в страната достигаха 59 ГВт., но въведените в експлоатация са 5,3 ГВт.

В действащата редакция в закона за възобновяемите енергийни източници, делът на ВЕИ в потреблението на електроенергия в Германия трябва да достигне 65 % към края на 2030 г. Поправките предвиждат значително повишаване на плановете. Предвижда се ВЕИ да осигуряват 80 % от потреблението на електроенергия (около 600 ТВтч) през 2030 г. и почти 100 % през 2035 година.

В съответствие с текста на законопроекта, през 2035 г. инсталираната мощност от наземните вятърни електроцентрали трябва да достигне 115 ГВт, а на слънчевите – 215 ГВт. Мощностите на офшорната вятърна енергетика трябва да бъдат минимум 30 ГВт през 2030 г., 40 ГВт през 2035 г. и 70 ГВт през 2045 г.

От 2026 г. капацитетът на наземната вятърна енергетика трябва да започне да се увеличава годишно с 10 ГВт, а слънчевата – с 22 ГВт.

За да бъде ускорено развитието на ВЕИ в закона се предлага въвеждането на принцип, според който използването на ВЕИ „е основен обществен интерес и служи на обществената сигурност“. Регулаторните бариери се свалят. Развитието на мрежата пък трябва да се подчинява на плановете за разширяването на ВЕИ сектора.

Ако по-рано развитието на ВЕИ в Германия се финансираше от потребителите на електроенергия чрез заплащане на определената от закона „надбавка за ВЕИ“ (EEG-Umlage), то в бъдеще възобновяемите източници ще се финансират от правителствения „Фонд за енергия и климат“. Средствата на този фонд се формират основно от приходите от националната търговия с емисии.

Новият законопроект трябва да бъде одобрен от парламента. Очаква се законът да влезе в сила в началото на 2023 г.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща